Scenariusze 2018

"TOSIA ODKRYWA CZEKOLADĘ" – SPRAWIEDLIWY HANDEL

Planowana liczba i wiek odbiorców: 25 dzieci 5-letnich
Czas trwania: 40 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • wprowadzenie pojęcia "sprawiedliwy handel"

PODRÓŻ DO MAROKA – POZNAJEMY RODZINĘ SUMIJI I ABDULLAHA

Planowana liczba i wiek odbiorców: 26 osób, uczniowie klas I – II
Czas trwania: około 60 – 70 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • zachęcanie dzieci do poznania nowych miejsc na świecie (stymulacja ciekawości poznawczej)
 • pokazanie podobieństwa zachowań dzieci żyjących w różnych krajach
 • kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnych religii, obyczajów i tradycji

 

SKĄD PRZYBYŁY ZIEMNIAKI?

Planowana liczba i wiek odbiorców: 2x25 osób (8 lat)
Czas trwania: 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • poznanie drogi ziemniaka do Polski na podstawie opowiadania
 • poznaje polskie i peruwiańskie nazwy potraw z ziemniaków
 • zrozumie znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego
 • wie, jakie ulubione potrawy z ziemniaków są w Polsce i Peru
 • aktywnie uczestniczy w nowej zabawie

 

W GOŚCINNYM KRAJU – SENEGALU

Planowana liczba i wiek odbiorców: 25 dzieci w wieku 6 lat
Czas trwania: 60 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • kształtowanie świadomości wielokulturowości
 • rozbudzanie zainteresowania życiem rówieśników mieszkających w Senegalu
 • kształtowanie postawy szacunku w stosunku do ludzi innych narodowości 
 • promowanie aktywności grupowej

 

TOLERANCJA

Planowana liczba i wiek odbiorców: 3/4/5 lat, grupa 15 – 23 dzieci
Czas trwania: 30 – 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • zapoznanie z definicją tolerancji
 • uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby, podobne do nich i różniące się od nich
 • dziecko rozpoznaje i nazywa uczucia 
 • zauważa wyjątkowość i niepowtarzalność własną oraz innych
 • rozumie, że każdy człowiek ma takie same prawa
 • rozwijanie tolerancji i opiekuńczości wobec innych
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

WAŻNI I WARTOŚCIOWI

Planowana liczba i wiek odbiorców: do 25 osób, uczniowie klas II – III
Czas trwania: około 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • uświadomienie dzieciom, że ludzie przeżywają emocje, radości i zmartwienia
 • dostrzeganie predyspozycji i potencjału twórczego osób z niepełnosprawnością
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • wdrażanie do okazywania szacunku osobom niepełnosprawnym

 

ROLNIK SAM W DOLINIE

Planowana liczba i wiek odbiorców: 25 dzieci w wieku 4-5 lat
Czas trwania: 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • budowanie szacunku dla producentów żywności z globalnego Południa i globalnej Północy
 • poszerzenie wiedzy na temat zawodu rolnika w Polsce i w Chinach
 • poznanie sposobu uprawy ryżu i zbóż oraz zależności od warunków geograficznych i atmosferycznych
 • ukazanie znaczenia ryżu i zbóż w życiu codziennym mieszkańców Chin i Polski

 

EDUKACJA POKOJOWA – BAJKA O ĆWIERĆLANDZIE

Planowana liczba i wiek odbiorców: 20 dzieci, 5 latki
Czas trwania: 60 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

 • dziecko rozumie integracyjne przesłanie zawarte w "Bajce o Ćwierćlandzie"
 • dziecko respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach
 • dziecko czuje się współodpowiedzialne za utrzymanie pozytywnych relacji z rówieśnikami
 • dziecko rozumie, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi
 • dziecko rozumie, jak ważny jest szacunek do innych ludzi
 • dziecko umie współpracować w grupie