Tydzień Edukacji Globalnej

W ramach jednego z działań w projekcie osoby uczestniczące (nauczycielki w szkołach i przedszkolach) realizowały w listopadzie każdego roku Tydzień Edukacji Globalnej w swoich placówkach. W każdym roku, zaczynając od 2012, w placówkach był realizowany TEG, w nawiązaniu do danego tematu w poszczególnym roku, który był tematem przewodnim. 

  •  Skład działań TEG  zawierało zarówno przygotowania do TEGu angażujące tak kadrę przedszkoli – przy wsparciu zespołu trenerskiego , jak i osoby z otoczenia placówek (rodziców dzieci, opiekunów, dziadków), jak i samą realizację Tygodnia Edukacji Globalnej z wykorzystaniem nabytych materiałów

Jednym z rodzajów realizacji (i sprawdzonych praktyk) na TEG w przedszkolach było ogłoszenie w placówkach tygodnia tematycznego – była to jedna z form planowania zajęć przedszkolnych, kiedy całe przedszkole, wszystkie grupy wiekowe, realizują określona tematykę w formach dostosowanych do wieku dzieci.

Oznaczało to, że w tym tygodniu większość zajęć edukacyjnych, plastycznych i ruchowych w przedszkolu będzie związana z Edukacją Globalną i wtedy nauczyciele i nauczycielki ze zwiększona intensywnością mogły wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas warsztatów oraz testować nowopowstałe metody. Działania te włączały grupy prowadzone przez nauczycieli/lki nie uczestniczące bezpośrednio w cyklu szkoleniowym, które będą miały możliwość spróbowania i zastosowania nowych treści i metod.

TEG w poszczególnych placówkach zapraszał do udziełu nie tylko dzieci, ale także rodziców i dziadków. 

Wszystkie grupy robocze z placówek uczestniczące w działaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym miały możliwość zakupu koniecznych do realizacji TEG materiałów/ wydruku zdjęć w ramach dofinansowania otrzymanego w ramach projektu. 

 Więcej informacji znajdziesz TUTAJ (LINK)