Zespół projektu

Koordynatorka projektu

Adelajda Lebioda
Absolwentka m. in. studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Praktyka zarządzania projektami unijnymi, oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku: Studium przedsiębiorczości. 7-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów międzynarodowych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Praktyk/pedagog z 7 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą w tym z młodzieżą niepełnosprawną - certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Arteterapia metodą KORART. 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu wolontariatu europejskiego.

Trenerki i Trenerzy

Anna Huminiak
Absolwentka Historii Sztuki UWr, trenerka edukacji globalnej, praw człowieka, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Koordynatorka długoterminowych projektów wolontariatu międzynarodowego (Wolontariat Europejski EVS, Polska Pomoc MSZ, Leonardo da Vinci) i grup szkoleniowych (projekty edukacji globalnej w latach 2005-2006, projektu "Dolnośląska Inicjatywa dotycząca międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju" 2008). Wolontariuszka programu Wolontariat Europejski EVS we Włoszech. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, trenerka – członkini zespołu trenerskiego Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu. Trenerka edukacji globalnej w projektach realizowanych przez DAS, Fundację IBRAS z Poznania, Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, SWM we Wrocławiu, Fundację FIPS z Poznania.

Anna Sławczewa 
Absolwentka unijnego programu studiów humanitarnych NOHA w UCD (Dublin, Ir.) oraz Deusto (Bilbao, Hiszpania) w 2014-16 r. W roku 2017 pracowała dla UN OCHA w Chartumie (Sudan). W 2016 roku pracowała w KE w DG ds. Pomocy Humanitarnej w Brukseli. Ukończyła szkołę trenerów antydyskryminacyjnych TEA. W 2012-14 szkoliła w projekcie EG finansowanym przez MSZ "Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat". Była wolontariuszka programu Wolontariat Polska Pomoc w Gruzji oraz Wolontariat Europejski EVS w Hiszpanii. Uczestniczka szkolenia "Global education training for trainers" w 2005 w Finlandii.

Barbara Chruślicka
Trenerka kompetencji miękkich i superwizorka, absolwentka UJ, superwizorka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz STOP, przez 15 lat kierownik merytoryczny Podyplomowego Studium Treningu Kreatywności i Arteterapii UW. Prowadzi zajęcia wspierające rozwój osób, grup i organizacji. Specjalistka w zakresie umiejętności interpersonalnych, liderskich i budowania zespołów. 

Anna Dańkowska

Pracowniczka Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, trenerka, edukatorka oraz koordynatorka projektów ekologicznych, autorka materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju oraz postwzrostu. Odpowiedzialna za wprowadzanie proekologicznych rozwiązań w organizacji. Od pięciu lat pracuje w powyższym zakresie tematycznym metodami edukacji pozaformalnej z grupami dzieci, młodzieży oraz dorosłymi, głównie nauczycielkami. W edukacji globalnej najbliżej jej do kwestii sprawiedliwości klimatycznej i środowiskowej, kryzysu klimatycznego oraz odpowiedzialności za planetę. Ukończyła szkolenia trenerskie, m.in. z głębokiej demokracji, edukacji globalnej oraz nauczania transformatywnego. Bada inicjatywy oddolne na rzecz transformacji społeczno-ekologicznej. Przeprowadziła autorski projekt badawczy na temat roli oraz postrzegania wody przez społeczności tubylcze na południu Meksyku, a także na temat ogrodów miejskich w Berlinie i Warszawie. Absolwentka inżynierii środowiska na Politechnice Wrocławskiej oraz kulturoznawstwa Ameryki Łacińskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Kudarewska

Trenerka, dyrektorka Programowa w Fundacji "Krzyżowa" na dla Porozumienia Europejskiego.

Emilia Ślimko 

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UJ. Od 2008 roku zaangażowana w działania organizacji pozarządowych związanych z edukacją ekologiczną oraz współpracą rozwojową. Wieloletnia współpracowniczka Polskiej Zielonej Sieci, w której prowadzi kampanie WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej oraz KLIMAT DLA ROLNIKÓW o zrównoważonym rolnictwie. Zafascynowana ideą zrównoważonego rozwoju od czasów studenckich.Prowadzi wykłady, warsztaty, spotkania z rolnikami i studentami. 

dr Katarzyna Gawlicz 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie; na uniwersytecie w Roskilde (Dania) obroniła doktorat z zakresu nauk humanistycznych; zainteresowania badawcze: dzieciństwo (kategoria dzieciństwa, perspektywa dzieci, metodologia badań z dziećmi), wczesna edukacja, socjologia edukacji i płci; redaktorka pisma „Recykling Idei"; przetłumaczyła na język polski książkę Petera Mossa Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki.

Krzysztof Wiatr (trener 2012-2013)
Trener, edukator. Ukończył szkolenie multiplikatorów edukacji globalnej "You are part of this world, be part of its future", Trening Trenerów Praw Człowieka Rady Europy, Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych. Posiada Certyfikat Jakości Szkoleń STOP I stopnia.Realizuje projekty z zakresu edukacji globalnej, praw człowieka łącząc działania edukacyjne z artystycznymi oraz pracą młodzieżową. Trener w projekcie "Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat". Trener edukacji globalnej w projektach DAS oraz międzynarodowych szkoleniach z tej tematyki innych organizacji. Stażysta Programu GLEN w Ugandzie.

Luiza Kończyk (2013-2015)
Absolwentka Pedagogiki UWr., trenerka edukacji pozaformalnej, koordynatorka projektów międzynarodowych w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, uczestniczka 17. edycji Szkoły Trenerów Stowarzyszenia STOP, była wolontariuszka EVS w Niemczech. Opiekuje się stroną internetową projektu "Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat".