Uniwersytet Trzeciego Wieku – komponent pilotażowy

Czas trwania: październik-grudzień 2013

Działania:

W roku 2013 w ramach projektu odbyły się wykłady i warsztaty w dwóch 20-osobowych grupach (I i II rok UTW) dla seniorów.

Każda z grup do końca grudnia wzieła udział w czterech 2-godzinnych zajęciach.

Warsztaty przekazywały wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji globalnej skoncentrowane w trzech wymiarach tematycznych:

  • ja i świat który znam – ja i świat dla nowych pokoleń (przemiany we współczesnym świecie, postrzeganie „Innego”, prawa człowieka, jakiego świata chcielibyśmy dla tych, którzy teraz są dziećmi)
  • ja jako aktywny obywatel – mojej małej ojczyzny, kraju, świata
  • równowaga we mnie, równowaga w przyrodzie, równowaga mojego stylu życia (zrównoważone koncepcje rozwoju, zrównoważony styl życia, etyczny konsumeryzm, świadome wybory, jak moje codzienne nawyki wpływają na świat, poszerzenie horyzontu własnego wpływu).

Zajęcia prowadzone były przez osoby z zespołu trenerskiego.

Uczestnicy zajęć, którzy w duchu misji UTW Edukacja przygotowani są do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych oraz pełnienia funkcji organizatorskich w klubach, radach osiedlowych, radach parafialnych oraz organizacjach samorządowych, mogli praktycznie wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w działaniach.