Jak powstał zestaw?

Zestaw zdjęć edukacyjnych dla przedszkoli powstał jako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez uczestniczki projektu „Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat” skierowanego do wrocławskich przedszkoli. Podczas rozmów o Kodeksie Przesłań i Obrazów, uczestniczki projektu widziały w nim wartość i jednocześnie deklarowały, że ciężko jest znaleźć zdjęcia do prowadzenia edukacji globalnej w przedszkolach, które są z nim zgodne. Istnieją publikacje wizualne, które można wykorzystać do prowadzenia edukacji globalnej w przedszkolach często jednak nie pokrywają one wszystkich tematów, które są ważne w edukacji najmłodszych dzieci. Sens tworzenia takiego zestawu uzasadniała także ograniczona ilość publikacji zawierających zdjęcia: o ile istnieje wiele publikacji ze scenariuszami warsztatów z zakresu edukacji globalnej skierowanych do różnych grup, o tyle publikacji wizualnych jest kilka.

  •  Mimo że publikacja powstała jako narzędzie stworzone dla przedszkoli, mamy nadzieję, że edukatorzy i edukatorki pracujące z innymi grupami też znajdą jej zastosowanie w swojej pracy.

Zestaw zdjęć został zebrany dzięki uczestnictwie autorów i autorek zdjęć w programie GLEN i bez niego nie byłby możliwy. Autorzy i autorki zdjęć odbywający staże w krajach globalnego południa dostali zestaw tematów wraz z wytycznymi do zbierania opowieści, po powrocie nastąpiła selekcja według kryteriów tematycznych, zgodności z kodeksem CONCORD i technicznej możliwości publikacji.

  •  Osoby znajdujące się na zdjęciach były pytane o zgodę na zrobienie zdjęcia i informowane w jakim celu jest robione, wszystkie wyraziły na to zgodę. W przypadku zdjęć zbiorowych, szerokich planów na których nie widać twarzy osób na zdjęciach, nie były one pytane o zgodę. W każdym z wypadków naczelną zasadą była godność i szacunek dla osób przedstawionych na zdjęciu.

Znacząca większość zdjęć pochodzi z Ugandy, z kolei z Etiopii pochodzi tylko jedno zdjęcie. Czy sprawia to, że użyteczność zestawu jest mniejsza? Z pewnością najlepiej byłoby mieć jak najwięcej zdjęć z różnych krajów, jednak ostatecznie kryteria sprawiły, że zestaw składa się z 48 zdjęć posegregowanych w kategorie tematyczne z Ugandy, Tanzanii, Zambii, Republiki Południowej Afryki oraz Etiopii, warto więc zauważyć, że jest to jedynie część obszaru Afryki Wschodniej i Południowej Z drugiej strony ideą zestawu było pokazanie kategorii tematycznych a nie krajów jako takich, więc z pewnością jest on użyteczny do opowiadania właśnie o tych tematach.

Autorzy i autorki zdjęć

Autorami i autorkami zdjęć według ilości zamieszczonych fotografii są: Krzysztof Wiatr, Jan Svanyga, Leona Schmidt-Roßleben, Anna Kapusta, Piotr Szmyt, Anna Huminiak, Silvija Pupola, Veronika Zrnikova.

Kirgistan

  • Dodatkowo w ramach materiałów powstał zestaw dot. Kirgistanu. Wybór ten wydawał nam się trafny z dwóch względów, po pierwsze ze względu na dbanie o różnorodność, tak, aby nie prezentować tylko zdjęć z Afryki. Materiały powstały w ramach projekt współpracy rozwojowej "Wsparcie rozwoju edukacji komputerowej młodzieży szkolnej w Kirgistanie"współfinansowanego przez MSZ RP, autorka zdjęć i opisów Anna Sławczewa. 

Zestaw materiłów powstał w ramach projektów w roku 2013 oraz 2014.