Partnerzy merytoryczni

Fundacja FERSO z Łodzi, Fundacja „Kultury Świata” z Warszawy, Fundacja Human Project z Wrocławia, Fundacja IBRAS z Poznania, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Stowarzyszenie Trenerów i Trenerek Organizacji Pozarządowych, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego