Ptaki w górach Sowich/Publiczna SP im. Polskich Noblistów w Walimiu

Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im Polskich Noblistów w Walimiu

Data – 08-14.10.2020 r.

Temat przewodni - "Ptaki w górach Sowich"

Koordynatorzy – Magdalena Ciołkowska, Dorota Herbeć-Ślesińska

Pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie – -

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu – 16 uczniów z klasy 2 a

Zaproszeni goście – Małgorzata Jarczok, dyrektor; Greta Piasecka-Gajdzis, wice dyrektor; Szymon Łukaszewski, leśniczy; Mateusz Majchrzak, leśniczy; Izabela Woldan, wychowawca klasy 3 wraz z uczniami; Magdalena i Gniewko Skrzypiec, rodzice; Jadwiga Witczak, rodzic.

Krótki opis przebiegu  Tygodnia Edukacji Globalnej

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było kształtowanie nawyków poszanowanie przyrody poprzez poznawanie ptaków i ich życia w rejonie gór Sowich. Uznanie miejsca, w którym żyją i wychowują potomstwo. Uwrażliwienie dzieci na gatunki zagrożone wyginięciem.

Na początku należy nawiązać współpracę z nadleśnictwem i ustalić wyjście do lasu na lekcję edukacyjną z leśniczym oraz wcześniejszy odbiór przygotowanych materiałów do złożenia budek lęgowych dla ptaków.

Przed wyjściem na wycieczkę pieszą do lasu uwrażliwiamy dzieci, że w lesie jesteśmy gośćmi.  Przeprowadzamy pogadankę, w jaki sposób się zachowujemy, czego nie wolno nam robić oraz w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo własne i innych. W tym celu przeprowadzamy zabawę z drzewem.

Zapraszamy  leśniczego, który opowiada dzieciom, na czym polega jego zawód oraz odpowiada na pytania zadane przez dzieci. Leśniczy wprowadza dzieci w temat, pokazuje ptaki na obrazkach, nazywa je i puszcza nagrania dźwięków, jakie wydają wskazane ptaki.

Uczniowie dopasowują obrazki ptaków do ich nazw oraz bawią się w zabawę naśladowczą „Jaki to ptak?”

Następnie wychodzą do lasu w obecności leśniczego. Uczniowie pod nadzorem dorosłych i w ciszy zaczynają  podpatrywanie ptaków, słuchać dźwięków, jakie wydają i nazywają je. Kolejnym elementem jest to, że wychowawca klasy podczas przerwy na łonie natury opowiada uczniom legendę o Górach Sowich.

 Podczas rozmowy kierowanej leśniczy naprowadza dzieci, w jaki sposób możemy pomóc ptakom przed wyginięciem (prawidłowe dokarmianie, dbanie o ciszę, zakładanie budek lęgowych).

Na koniec wybieramy odpowiednie miejsce, poza lasem (polana lub teren szkoły) w celu przeprowadzenia warsztatów. Wspólnie z dorosłymi przeprowadzamy warsztaty stolarskie i składamy budki lęgowe, które przekazujemy leśniczemu, aby umieścił je w odpowiednim miejscu w lesie dla naszych objętych ochroną puszczyków.

Zastosowane metody - nauka przez doświadczanie i przeżywanie, dyskusja dydaktyczna.

Co się sprawdziło, co warto polecić – Najbardziej przydatną rzeczą, która się sprawdziła to oczywiście kontakt dzieci z przyrodą, poznanie zawodu leśnika, obserwacja przyrody oraz warsztaty stolarskie, podczas których uczniowie samodzielnie tworzą budki lęgowe.

Własne refleksje nauczycielek – Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Poprzez doświadczanie i przezywanie więcej zapamiętały z lekcji i często do nich wracają. Według dzieci zajęcia praktyczne były dużo ciekawsze niż teoretyczne, podobał im się kontakt z przyrodą i zaproszonymi gośćmi. Istotny był dla uczniów fakt, że osobiście mogą przyczynić się do przedłużenia gatunku (tworzyły budki lęgowe).