TEG 2018

 TEG 2018: #GlobalneWyzwania 19-25 listopada

Cele Zrónoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła pilna potrzeba promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ oraz zwrócenie uwagi świata na globalne wyzwania, jakim wszyscy musimy stawić czoła – migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne. Zachęcamy, aby działania organizowane w ramach TEG 2018 dotyczyły takich kwestii jak różnorodoność kulturowa, przeciwdziałanie nierównościom społecznym na poziomie lokalnym i globalnym oraz samych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowić mogą wskazówkę, jak z tymi wyzwaniami możemy sobie poradzić.