Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się Świata / SP Lutomia Dolna

Data: 19 – 23.11.2018

Koordynatorky: Marzena Bylica Aleksandra Głowa; pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie – nauczycielki klas 0-III (6 osób)

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: 30 dzieci oraz 100 uczniów, którzy obejrzeli teatrzyk 

Zaproszeni goście: aktorzy ze studia teatralnego „Sztuka” z Trzebini z przedstawieniem „Smog krakowski”

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

W poniedziałek 19 listopada na hollu klas 0-III przygotowałyśmy gazetkę – „Edukacja globalna” – dla uczniów i nauczycieli.

We wtorek 20 listopada uczniowie z klas 0-III obejrzeli przedstawienie pt.: „Smog krakowski” – w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego „Sztuka” z Trzebini. Tematyka bardzo ekologiczna z dozą humoru, barwnymi kostiumami i muzyką. Przybliżyła dzieciom zagadnienia zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie zasadzili nasiona, z których wyrosną młode drzewa, tak potrzebne, aby powietrze było czyste.

Kolejnym wydarzeniem było zajęcie otwarte 21 listopada dla zaproszonych nauczycieli klas 0-III  i dyrektor szkoły Pani Elżbiety Dolińskiej. Zajęcie pt. „Matka Ziemia ma gorączkę” – prowadziłyśmy my-Marzena Bylica i Aleksandra Głowa z dziećmi sześcioletnimi z klas: 0a i 0b. Celem zajęcia było: zrozumienie zależności działania ludzi i ich skutkami dla przyrody i innych ludzi oraz rozbudzenie aktywności ekologicznej dzieci.

Nauczycieli prowadzące to uczestniczki szkolenia pt. : „Nasz wspólny Świat – edukacja globalna dzieci” w Krzyżowej (edycja wrzesień – grudzień 2018). Zorganizowanego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych i klas I-III szkół podstawowych z tereny gminy Świdnica.

W ramach „Tygodnia edukacji globalnej” – dzieci z klas 0a i 0b 22 listopada uczestniczyły w zajęciu „Mamy swoje prawa” przeprowadzonego przez Marzenę Bylicę. Cele zajęcia to zapoznanie z ideą praw dziecka, uzmysłowienie, że wszyscy ludzie mają jednakowe uczucia, potrzeby i prawa oraz obowiązki, kształtowanie poczucia własnej tożsamości.  W efekcie tych zajęć powstały rysunkowe „prawa dzieci”.

W dniu 23 listopada obok wystawy „Rysunkowe prawa dzieci” znalazła się także gazetka informująca uczniów - „Prawa dzieci”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów klas młodszych i rodziców klas zerowych.

Zastosowane metody: teatrzyk ekologiczny,  forma parateatralna , opowieść oparta na paraleli,  metody ekspresyjne, praktycznego działania, ćwiczeniowe, dramy, aktywne słuchanie, techniki plastyczne, muzyczno-ruchowe.

Co się sprawdziło, co warto polecić:

Zajęcie „Matka Ziemia – ma gorączkę” dzieci, bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciu, miały wiele pomysłów, jak pomóc naszej planecie. Z dużym zaangażowaniem wykonywały maski, chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej przy muzyce. Największą atrakcją stała się piłka – globus. Dzieci były zaciekawione i wywoływała wiele emocji. Sprawdza się doskonale metoda – teatrzyku ekologicznego, a jeszcze w wykonaniu profesjonalistów. Dzieci aktywnie słuchały fragmentu z książki „Dzieciaki z ulicy tulipanowej – czyli prawa małych i dużych”. Chętnie rysowały wybrane prawo.

Własne refleksje nauczycielek:

Naszym zdaniem przeprowadzone zajęcia zrealizowały założone przez nas cele edukacji globalnej. Warto z dziećmi prowadzić zajęcia z globusem i wskazywać różne miejsca, o których się mówi. W codziennej pracy zwracać uwagę, jak można w swoje zajęcia wplatać tą tematykę. Postawić na dziecięce pytania i próby rozwiązywania problemów różnorodnymi metodami. Dla nas osobiście ważny jest uśmiech i zadowolenie dzieci biorących udział w zajęciach. Taką wskazówką na przyszłość jest także większe zaangażowanie koleżanek z klas I-III, które stwierdziły po zajęciu otwarty, że wszystko jest super i zajęcia się podobały – tylko kiedy one maja prowadzić takie zajęcia przy napiętym czasie realizacji podstawy programowej.