Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata! / SP BystrzycaGórna

Data: 17.12.2018

Temat przewodni: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

Koordynatorzy: Ewa Krawętek, Małgorzata Frej: pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie – dyrektor Agata Malik, wychowawcy klas

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: 145 osób (uczniowie klas I – VIII)

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej:

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej podczas „Tygodnia Edukacji Globalnej” uczestniczyli w kilku  wydarzeniach, które miały na celu przybliżenie im podstawowych pojęć związanych z TEG oraz pokazanie jak zmienić świat na lepszy.

Na początku tygodnia na korytarzu szkolnym zawisł plakat, wyjaśniający, czym jest Edukacja Globalna, jakie są jej cele. 

Uczniowie z klas I – III obejrzeli przedstawienie pt.: „Smog krakowski” – w wykonaniu aktorów ze studia teatralnego „Sztuka” z Trzebini. Ekolonienia zanieczyszczenia powietrza i walki z jego skutkami.

Kolejnym wydarzeniem byłogiczny spektakl z barwnymi kostiumami i muzyką przybliżył dzieciom zagad spotkanie z podróżnikiem i fotografem, p. Mariuszem Stachowiakiem, w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich  klas (I – VIII). Podczas spotkania, które nosiło hasło „Dzieci świata”, podróżnik pokazywał zdjęcia z najodleglejszych zakątków naszego globu, opowiadał o ich mieszkańcach i ich codziennym życiu. Przekaz poparty był fotografiami, przedstawiającymi dzieci w ich rodzinnych stronach oraz przepiękne, egzotyczne dla nas krajobrazy. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zobaczyć na własne oczy, jak uczą się, pracują i  żyją ich rówieśnicy od Azji po Afrykę, dostrzec podobieństwa zachowań, potrzeb i marzeń dzieci żyjących w różnych krajach . Wykazali duże zainteresowanie tematem, o czym świadczyły liczne pytania, jakie zadawali prowadzącemu spotkanie.

Kontynuacja tego tematu miała miejsce podczas zajęć świetlicowych, gdzie zrealizowano scenariusz pt. „Dzieci świata” zaczerpnięty ze stronyDzieci podczas tych zajęć poznały kilka zabaw pochodzących z innych stron świata. 

Kolejnym przedsięwzięciem była rozmowa z dziećmi (uczniowie klas I– II) podczas obchodów „Dnia Zdrowego Śniadania” na temat pochodzenia niektórych produktów (owoców, np. bananów, niektórych przypraw, warzyw) i przybliżenie uczniom pojęcia „Sprawiedliwego Handlu”.  

Zastosowane metody: podające, ekspresyjne, ćwiczeniowe

Co się sprawdziło, co warto polecić: zajęcia, w których uczestniczyły dzieci, okazały się dla nich interesujące, o czym świadczyła ich aktywność i zaangażowanie, uważne słuchanie.

Własne refleksje nauczycielek:

Mamy nadzieję, że podjęte działania zaszczepiły w dzieciach chęć poznawania świata,  innych kultur, obyczajów, nauczyły otwartości na innych ludzi jak również dostrzegania problemów o zasięgu międzynarodowym  i szukania sposobów na ich rozwiązywanie (np. problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska).