My i środowisko / SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu

Data: grudzień 2018

Koordynatorzy: Teresa Olesińska, Renata Sobala-Nowobilska; pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie – Elżbieta Piwko, Elżbieta Ficek

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: ok. 53 osoby

Zaproszeni goście: uczniowie inny klas SP w Grodziszczu

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej:

Zajęcia z edukacji globalnej były przeprowadzone w naszej szkole po raz pierwszy. Nauczycielki, które uczestniczyły w szkoleniu w Krzyżowej zapoznały nauczycielki z klasy 0 i I z głównymi założeniami edukacji globalnej i wspólnie zaplanowano przebieg zajęć w Tygodniu Edukacji Globalnej. Zostały one przeprowadzone w klasach 0, I, II, III. Na  korytarzu powieszono plakat dotyczący Tygodnia Edukacji Globalnej w roku 2018 oraz ciekawostki i informacje dotyczące odpadów. Po przeprowadzonych zajęciach została zorganizowana wystawa prac dzieci z wykorzystaniem surowców wtórnych pt.”Ocean” oraz ilustracje do związane ze smogiem. 

Głównym celem było uwrażliwienie na znaczenie czystego środowiska w życiu  wszystkich ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem problemu plastiku w oceanach, smogu w powietrzu. W klasach przeprowadzono zajęcia z obszaru edukacji ekologicznej. Dzieci na podstawie zgromadzonego materiału: prezentacja, film, rozmowa, sylwetkowy teatrzyk ekologiczny, spektakl teatralny „Smog Wawelski”, zabaw, zgromadzonych materiałów ( m.in. przedmioty wielokrotnego i jednorazowego użytku, produkty w kilku opakowaniach i bez opakowań itp.) zastanawiały się, co mogą zrobić, aby produkować mniej odpadów, jak wykorzystać już istniejące odpady. Przypomniały zasady segregacji śmieci, dowiedziały się jak można wykorzystywać materiały, żeby nie stały się odpadami (upcykling), jak wykorzystywać odpady do produkcji nowych wyrobów (recykling).  Zajęcia uświadomiły dzieciom wagę problemu odpadów w środowisku naturalnym, stopień zniszczenia środowiska naturalnego przez człowieka i uzmysłowiły uczniom, że odpady (szczególnie plastik), zanieczyszczone powietrze otaczają ludzi i mają ogromnie szkodliwy wpływ na otoczenie.

Zastosowane metody:

 • aktywizujące
 • zabawy
 • burza mózgów
 • czas w kręgu
 • teatr 
 • rozmowa
 • pokaz zdjęć
 • prezentacja 
 • film
 • aktywność plastyczna

Co się sprawdziło, co warto polecić:

 • formy teatralne (wprowadzają w tematykę, budzą zaciekawienie)
 • wykorzystywanie do zajęć plastycznych surowców wtórnych
 • prace grupowe
 • prezentacje, coś co można zobaczyć na własne oczy
 • doświadczanie przez zabawę

Własne refleksje nauczycielek:

Temat zajęć przypadł dzieciom do gustu. Mogły wykazać się wiedzą, ale też poznały inne zagadnienia, które je zaciekawiły. Na pewno temat ekologii budzi w dzieciach zainteresowanie. Na zakończenie tygodnia edukacji globalnej wraz z dziećmi przygotować można spektakl  lub wspólną prezentację dla pozostałych uczniów w szkole.