TEG 2012

TEG 2012: Na rzecz wspólnego świata 19-25 listopada

W 2012 pod hasłem  „Działaj dla Świata!” w ramach naszego projektu TEG odbył się w 22 placówkach przedszkolnych, wzięło w nim udział łącznie 256 osób stanowiących kadrę przedszkoli, 2063 dzieci i 704 rodziców, opiekunów lub dziadków dzieci uczęszczających do przedszkoli.