Dookoła świata! / ZSP 16

Osoby, które wzieły udział w przedsięwzięciu:

Kadra: 40 osób: nauczycielki, pomocnice nauczycielek, wicedyrektorka, intendentka i woźnes, dzieci: około 320 przedszkolaków, Rodzice i dziadkowe: około setki rodziców

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Przed rozpoczęciem Tygodnia Edukacji Globalnej w przedszkolu pojawiły się wystawy o dzieciach z globalnego Południa. TEG w naszej placówce odbywał się w dniach 19 - 23.11.2012.

Pierwszego dnia przybliżyłyśmy dzieciom pojęcie edukacji globalnej i wyjaśniłyśmy, czego dotyczy, czym się zajmuje, jakich obszarów dotyka.

We wtorek rozmawiałyśmy z przedszkolakami o dzieciach z globalnego Południa, realizując scenariusz (napisany na potrzeby warsztatów przez p. Martę Piotrowicz i p. Małgorzatę Sanigórską4) pt.: „Woda w Somalii”. W tym dniu dzieci wspólnie z rodzicami malowały duże pudła - symbol domu i rodziny.

W kolejnym dniu poszczególne grupy zdobyły wiedzę o wybranym państwie: Rosji, Brazylii, Kenii, Hiszpanii, Anglii, Grecji, Włoszech. Dzieci wykonały flagi oraz pokolorowały obrazki ilustrujące kulturę omawianego kraju. Dowiadywały się też o położeniu określonych państw na mapie świata, o ich ludności; poznały kulturę: tradycje i muzykę. Zdobyły wiedzę o tym, co mieszkańcy wybranych państw jedzą.

Czwartego dnia odbyła się nauka tańców i piosenek, była też możliwość posmakowania potraw regionalnych. Aby wiedza dzieci była pełna, podopieczni oglądali prezentacje multimedialne, w których przedstawiono zarówno informacje ogólne, jak też ciekawostki o danym państwie; odbyły się seanse bajek z różnych stron świata.

Piątek to ostatni dzień i podsumowanie TEG-u. Dzieci zaprezentowały innym grupom stroje, taniec oraz fragment piosenki kraju, który poznawały. Pokazały wykonane flagi i wymieniły się zdobytą wiedzą. Wspólnie z innymi dziećmi ustawiły kartonowe „domy” (pomalowane pudła) - symbol domu, rodziny..

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się:

  • Metoda pracy grupowej,
  • Praca indywidualna,
  • Pogadanka,
  • Prace plastyczno–techniczne,
  • Praca z globusem.

Wykorzystane materiały:

  • Materiały otrzymane w czasie kursu prowadzonego przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa: zdjęcia, plakaty, logo DAS, MSZ, TEG,

    materiały przygotowane przez nauczycielki.

Co warto polecić? Co szczególnie się udało?

Cały tydzień przebiegał bardzo ciekawie i barwnie, nie da się ukryć, że było wręcz ekscytująco. Przedsięwzięcie podobało się rodzicom i dzieciom. Nasi podopieczni byli z siebie bardzo dumni i zadowoleni, bo w tak krótkim czasie dowiedzieli się naprawdę bardzo wiele.

Co można byłoby ulepszyć?

W przyszłym roku zostanie ustalona jednolita forma Tygodnia Edukacji Globalnej dla wszystkich grup.