Jak wygląda świat? / ZŻP 1

Osoby, które wzieły udział w przedsięwzięciu:

Kadra: 10 nauczycielki, 2 opiekunki dziecięce,dzieci: ok. 110 - 120 (w zależności od dnia).

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Na początku w każdej grupie odbyły się zajęcia wprowadzające oparte na treści opowiadania z książki „Pan Kuleczka” , przy użyciu globusa oraz mapy świata. W pozostałe dni nauczycielki poszczególnych grup prowadziły zajęcia według własnych pomysłów, wykorzystując wskazówki uczestniczek szkolenia, zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci.
Głównym wydarzeniem była wspólna dla całej placówki impreza pod hasłem „W wiosce masajskiej”, w trakcie trwania której dzieci poznały sposób życia, spędzania czasu oraz tradycje tej grupy etnicznej a także własnoręczne wykonały naszyjniki podobne do noszonych przez Masajów. Imprezie towarzyszyła wystawa zdjęć obrazujących życie w wiosce masajskiej w Kenii.
W trakcie tego Tygodnia tworzona była tablica edukacyjna dla rodziców, mówiąca o celach edukacji globalnej i o tym, czego dotyczy.

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się:

  • Odgrywanie ról – nauczycielka prowadząca przebrana była za europejską, a druga za masajką dziewczynkę;
  • Zabawa muzyczno–ruchowa -  wyobrażanie sobie podróży do Kenii różnymi środkami transportu;
  • Zabawa naśladowcza: tradycyjny taniec masajski;
  • Prezentacja multimedialna: obrazy przedstawiające codzienne życie Masajów, ich domy, dziecięce zabawy, a także zdjęcia miast w Kenii i w Polsce;
  • Praca techniczna: tworzenie naszyjnika (nawlekanie koralików na żyłkę);
  • Praca z mapą i globusem;
  • Degustacja: owoce z globalnego Południa i deser z kaszy kukurydzianej (danie masajskie).

Wykorzystane materiały:

Co warto polecić? Co szczególnie się udało?

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?Przedmiotem wielkiego zainteresowania dzieci był globus – doskonale pomaga w rozpoczęciu rozmów o dalekim świecie, odległościach i różnicach geograficznych.
Według nas świetnie sprawdza się odgrywanie ról: dzieci były bardzo zaciekawione gościem przybyłym do naszego przedszkola, chętnie odpowiadały na pytania i słuchały podawanych przez niego informacji.

Refleksje

TEG to dobry punkt wyjścia do poszerzania wiedzy o świecie, mówienia o różnorodności kultur, obyczajów i tradycji, a także o odmienności poglądów i postaw ludzi na całym świecie.Do tematyki tej wracać będziemy podczas czytania baśni z różnych stron świata i w czasie rozmów z dziećmi o ich podróżach do innych krajów. W tych sytuacjach warto ponownie pokazywać globus i mapy i podkreślać, że w tej różnorodności jest miejsce dla każdego człowieka.