Wielka podroż do Afryki i Ameryki Północnej / Przedszkole nr 10

Osoby, które wzieły udział w przedsięwzięciu:

Kadra: 8 nauczycielek,dzieci: 90.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Edukacja globalna w naszym przedszkolu została zainaugurowana w bardzo efektowy sposób. W pierwszym dniu, zatytułowanym „Dziś wam chcę pokazać, jak wygląda świat”, dzieci dowiedziały się, co to jest globus oraz jak wygląda kula ziemska, zdobyły też wiedzę o tym, gdzie na mapie świata zlokalizowana jest Polska.
Dzień drugi był dniem praw dziecka. Zapoznałyśmy przedszkolaki z ideą praw przysługujących każdemu człowiekowi. Maluchy dowiedziały się również, że każdemu dziecku na świecie przysługują prawa dziecka.
Dzięki teatrzykowi „Wielka podróż chłopca z Afryki” w dniu trzecim udało się przybliżyć pojęcie międzykulturowości, natomiast bloki zajęć z cyklu „Wszyscy różni – wspólne wartości – kultura Ndbele” miał na celu pokazanie, że rówieśnicy z innych krajów są podobni do naszych maluchów oraz że podobne rzeczy dla nich są ważne. Dzieci miały możliwość zapoznania się z wytworami kultury Ndebele takimi, jak wzornictwo i muzyka.
Dzień ostatni („Wśród Indian Dakota”) pozwolił poznać życie i zwyczaje Indian z plemienia Dakota.

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się:

 • Słuchanie opowiadania Wojciecha Widłaka „Świat”2. Odbyła się rozmowa na temat poznanej historii oraz dyskusja o znaczeniu domu. Dzieci wykonały domki z pudełek od zapałek i kolorowego papieru.
 • Historia o chłopcu, który marzył o sprawiedliwym świecie. Dzieci w grupach rysowały na kartkach wymarzony świat i opowiadały o zasadach, które stworzyły. Po prezentacji dowiedziały się, co to są prawa dziecka.
 • Niezwykle udana była inscenizacja „Wielka podróż chłopca z Afryki” - opowieść o dziecku, które przybyło do Polski.
 • Dzieci niezwykle dobrze przyjęły list od dziewczynki z Afryki z książki „Mój malowany dom, moja zaprzyjaźniona kura i ja”. Chętnie też wyszukiwały podobieństw między doświadczeniami własnymi a dziewczynki z plemienia Ndebele. Przedszkolakom podobało się też słuchanie muzyki Ndebele i zdobienie domków z papieru tak, jak robią to mieszkańcy omawianego plemienia.
 • Wielką atrakcją dla dzieci była opowieść o życiu Indian z plemienia Dakota, oglądanie ilustracji i słuchanie muzyki indiańskiej. Również zabawy ruchowe oraz wykonanie pióropusza sprawiło maluchom sporo radości.

Wykorzystane materiały:

 • Globus,
 • Ilustracje,
 • Rekwizyty do teatrzyku,
 • Materiały plastyczne,
 • Opowiadania i bajki,
 • Instrumenty muzyczne.

Co warto polecić? Co szczególnie się udało?

Z radością można powiedzieć, że udało się wzbudzić w dzieciach zainteresowanie światem, czego dowodem jest fakt, że spontanicznie podchodziły do nauczycielek, by zadawać rozmaite pytania dotyczące poruszanej tematyki. Ważne było też i można powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, że TEG stanowił dla nich czas dobrej zabawy.

Co można byłoby ulepszyć?

W przyszłości do współpracy przy organizacji tego przedsięwzięcia oraz do udziału w nim można zaprosić rodziców i dziadków, a także gości z innych krajów.

 • P1040552
 • P1040587
 • P1040601

Refleksje

Tydzień Edukacji Globalnej to rodzaj ciekawej „podróży po świecie”. Warto ją kontynuować w ciągu całego roku szkolnego, by zaspokajać naturalną ciekawość dzieci. To takie łatwe: wystarczy do zabaw używać globusa, czytać opowiadania i bajki oraz nauczyć dzieci zabaw z różnych stron świata.