Inny nie znaczy gorszy / Przedszkole Zielona Kraina

Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej w Niepublicznym Przedszkolu Zielona Kraina w Krzyżowej

Data: 26-30.11.2018

Temat przewodni: Inny nie znaczy gorszy

Koordynatorka: Barbara Ślezak, pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie: Joanna Twarda, Weronika Mottel

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: 28

Zaproszeni goście: teatrzyk

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej:  

W trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej zostały poruszane tematy z zakresu edukacji emocjonalnej dzieci, zostało wprowadzone pojęcie tolerancji.  Z dziecmi zostały szeroko omówione podobieństwa i różnice pomiędzy ludzmi nie tylko pod kątem wyglądu zewnętrznego ale także ich sprawności, zainteresowań i upodobań. Mocno zaakcentowane w tygodniu edukacji globalnej był fakt, iż każdy z nas jest inny – niepowtarzalny co nie znaczy że jest gorszy.  Tydzień zakończony został wystąpieniem teatrzyku w spektaklu „Skarby Lasu”. Poruszane zagadnienia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci 

Zastosowane metody: pogadanka, dyskusja, pokaz, metoda zajęć praktycznych, metody ćwiczebne, burza mózgów,  praca w grupach, opowiadanie, praca z obrazkiem 

Co się sprawdziło, co warto polecić: Wskazywanie podobieństw wśród rówieśników, grupowe stworzenie plakatu człowieka, burza mózgów i dyskusja po ukazaniu laleczek z różnych kontynentów i krajów.

Własne refleksje nauczycielek:

Tydzień Edukacji Globalnej jest potrzebny każdej placówce oświatowej, w trakcie tego tygodnia porusza się bardzo ważne zagadnienia,  o których nie ma mowy w przewodnikach metodycznych. W XXI wieku w wieku mediów i stereotypów należy od najmłodszych lat przybliżać dzieciom świat w sposób obiektywny i prawdziwy. Uważamy, iż był to bardzo ważny czas dla naszej placówki, z którego dzieci wyciągnęły wiele korzyści i wartości. Tematy poruszane podczas zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców.