Przybliżenie produktów lokalnych Azji (Wietnam) oraz Australii / SP Witoszów Dolny

Data: 10-14.12.2018

Koordynatorky: Izabela Rataj, Magdalena Kokoszka; pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie: Iwona Wereszczyńska

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: 72 osoby

Zaproszeni goście: rodzice uczennicy klasy 3a oraz p. D. Suszek

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Uczniowie podczas Tygodnia Edukacji Globalnej byli bardzo zaangażowani we wszystkie działania. Aktywnie i chętnie uczestniczyli we wszystkich działaniach i byli zawsze ciekawi efektu końcowego. Uczniom zostały przybliżone pojęcia: sprawiedliwy handel, migracja, food miles. Podczas zajęć uczniowie przebierali się w stroje danego kraju. Na mapie odszukiwano omawiany kontynent, sprawdzano jego odległość względem Polski. Dzieci próbowały owoców z Australii, zdobiły wietnamskie kapelusze, a także migrowały wraz z ziemniakiem po świecie.

Zastosowane metody: projektu, słowna, oglądowa, efektywnego działania

Co się sprawdziło, co warto polecić:

Dużą atrakcją byli zaproszeni goście, którzy bardzo swobodnie opowiadali o Australii i Wietnamie. Duża ilość zdjęć zachęcała do refleksji i pogłębiania wiedzy z zakresu danego kraju (o czym wiemy od rodziców).

Własne refleksje nauczycielek: 

Przeprowadzone zajęcia przyniosły ogrom satysfakcji. Cieszymy się, że udało nam się zainteresować dzieci omawianymi zagadnieniami i zaangażować w wykonywanie różnorodnych prac przybliżających odległe kraje.