Bezpieczna edukacja - odpowiedzialne stosowanie emocji

Edukacja globalna szanuje godność prezentowanych osób, nie sięga do drastycznych obrazów, nie szokuje przemocą. Docierające do nas za pośrednictwem mediów obrazy z krajów Południa, np. zdjęcia i opisy katastrof naturalnych, są często drastyczne i szokujące.

Dysonans poznawczy

Nie wolno nam pozostawić dziecka z informacją, która jest emocjonalnie poruszająca, trudna, nie dając mu możliwości poradzenia sobie z nią, zareagowania. Pierwszym krokiem do podjęcia w pracy z dziećmi tematyki jakiegokolwiek problemu globalnego będzie postawienie sobie pytania, czy rozumiem współzależności z nim związane i czy wiem, jak moje codzienne działania mogą realnie wpływać na rzeczoną sytuację.

Bezpieczna edukacja warunkiem skuteczności

Emocje są nad wyraz często stosowanym chwytem w kampaniach społecznych, zwłaszcza kampaniach fundraisingowych. W edukacji globalnej zalecamy unikanie grania na emocjach. Jest to zasada podstawowa i, co trzeba podkreślić, szczególnie ważna w działaniach kierowanych do dzieci. Skuteczny proces edukacyjny wymaga bezpieczeństwa i poczucia sukcesu.