Szkolenie kadry przedszkolnej - poziom podstawowy

Cykl trzech 3-dniowych szkoleń wraz z 1-dniowym warsztatem ewaluacyjnym dla 2 nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie.