Szkolenie kadry przedszkolnej - poziom podstawowy

W ramach pełnego cyklu szkoleniowego odbyły się 4 tematyczne szkolenia. Ich logika polegała na zapoznaniu się z podstawami edukacji globalnej, a później na wykorzystaniu jej treści w pracy, zarówno na poziomie kompetencji miękkich, jak i wiedzy. 

Pełen cykl szkoleniowy składał się z następujących szkoleń:

  1. Pierwsze szkolenie - Treści i etyka edukacji globalnej.

  2.  Drugie szkolenie - Warsztat kompetencji horyzontalnych  

  3.  Trzecie szkolenie - Metody edukacji globalnej w pracy przedszkolnej z dziećmi.

  4. Czwarte szkolenie - Edukacji globalna w przedszkolu: trening zadaniowy.

W ramach kursu podstawowego odbywały się cykle czterech 3-dniowych szkoleń wraz z 1-dniowym warsztatem ewaluacyjnym dla 2 nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie.

W latach 2013-2014 pełen kurs obejmował tylko szkolenia I, III oraz IV. W późniejszych latach projektu dodano szkolenie II z zakresu umiejętności i kompetencji horyzontalnych. 

Po szkoleniu nauczycielki miały cały wachlarz metod, które sukcesywnie będą mogły wprowadzały do zajęć przedszkolnych i szkolnych. W realizacji tych działań nauczyciele/ki biorące udział w szkoleniach będą mogły wprowadzić pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały do zajęć zakupione i przekazane przedszkolom i szkołom przez Fundację „Krzyżowa“ oraz korzystać z narzędzi dostępnych on-line.

Ostatnim elementem cyklu szkoleniowego będzie 1-dniowe spotkanie ewaluacyjne (4 godziny warsztatowe), podsumowujące efekty szkolenia, pracy nad scenariuszami, realizacji TEGu i skuteczności nowych narzędzi (strony, materiałów).