Metody edukacji globalnej w pracy z dziećmi

Trzecie szkolenie - Metody edukacji globalonej w pracy z dziećmi (18 h szkoleniowych) 

Celem warsztatów było:

  1. dostarczenie osobom uczestniczącym narzędzi (metod, scenariuszy zajęć) do realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej,
  2. pokazanie praktyk EG poprzez grę i zabawę poprzez doświadczanie ich na sobie przez osoby uczestniczące i krytyczna analiza metod (szans, zagrożeń, możliwych modyfikacji) z metapoziomu przy wsparciu metodyka,
  3. zainspirowanie do wypracowania własnych metod do stosowania w pracy z dziećmi – stworzenie zespołów roboczych,
  4. pogłębiona refleksja nad doborem metod i wytycznymi Kodeksu w tworzeniu scenariuszy.

W ramach szkolenia zostały przećwiczone oraz omówione wybrane formy dydaktyczne w formie laboratorium metod. Forma zajęć, w której uczestnicy na sobie testują metody, z których będą mogli korzystać w realizowanych przez siebie działaniach, dzielenie się doświadczeniem w ich stosowaniu przez ekspertów oraz wspólna analiza prowadzona z metodyczką edukacji przedszkolnej pozwala na uzyskanie pełniejszego efektu multiplikacji oraz zminimalizowanie błędów metodycznych, jakie mogą się pojawić przy pierwszorazowym stosowaniu metody. Każda osoba uczestnicząca otrzyma przygotowane opisy metod oraz materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z dziećmi w przedszkolach oraz dzielenia się ze

współpracowniczkami/kami.