Warsztat z kompetencji horyzontalnych

Drugie szkolenie - Warsztat z kompetencji horyzontalnych (18 h szkoleniowych)

W czasie warsztatu poruszane były następujące zagadnienia:

  1. umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
  2. nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem,
  3. modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania form przemocy,
  4. rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
  5. radzenia sobie z trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
  6. pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.