Treści i etyka edukacji globalnej

Pierwsze szkolenie - Treści i etyka edukacji globalnej (18 h szkoleniowych).

Celem warsztatów było:

  1. zapoznanie osób uczestniczących z zagadnieniami edukacji globalnej i sposobami jej realizacji w Polsce,
  2. przepracowanie treści i znaczenia Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa,
  3. refleksja nad własnymi postawami i motywacją do wdrażania EG w pracy z dziećmi

Szkolenie skoncentrowane było na wiedzy i pracy na własnych postawach w zakresie tematycznym edukacji globalnej. W poszczególne bloki wplatane były także małe formy aktywizujące (krótkie gry, zabawy, rozgrzewacze osadzone w kontekstach kulturowych krajów globalnego Południa), które mogą być od razu wykorzystane w pracy z dziećmi.