Edukacji globalna w przedszkolu: trening zadaniowy

Czwarte szkolenie - trening zadaniowy

Celem warsztatów było: 

  1. wzmocnienie kompetencji osób uczestniczących w kreowaniu, prowadzeniu i ocenie metod edukacji globalnej w pracy z dziećmi,
  2. wyposażenie osób uczestniczących w narzędzia ewaluacji pracy metodycznej z zakresu edukacji globalnej,
  3. poszerzenie wachlarza metod poprzez dzielenie się doświadczeniem,
  4. przygotowanie do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach.

W ramach szkolenia osoby uczestniczące prezentowały i ewaluowały wypracowane przez siebie metody szkoleniowe – przy wsparciu metodyczki oraz zespołu trenerskiego. Przepracowane zostały wytyczne opracowania metod do publikacji oraz przeprowadzony został coaching działań planowanych na realizację TEG w przedszkolach.