Szkolenie kadry przedszkolnej - poziom zaawansowany

Tematyczny cykl zaawansowany

Cykl szkoleń zaawansowanych był przeznaczony dla osób uczestniczących, które już przeszły pełen cykl podstawowy.

Był on serią 3-dniowych szkoleń tematycznych dotyczących pracy nad jakością edukacji globalnej. 

W latach 2018-2020 odbyły się następujące szkolenia zaawansowane:

  1. Międzykulturowe Spotkanie z inną kulturą

  2. Zmiany klimatu - Zrozumieć zmiany klimatu

  3. Zielono, ekologicznie, klimatycznie...

  4. Wychowanie do współpracy i partnerstwa

Celem warsztatów było:

  1. wzmocnienie potencjału liderek wprowadzania edukacji globalnej w edukacji przedszkolnej,
  2. przepracowanie nowych obszarów tematycznych i dostarczenie wiedzy i umiejętności do ich rozwijania we własnej pracy,
  3. podniesienie jakości metod edukacji globalnej,
  4. ewaluacja doświadczeń, zebranie dobrych praktyk i wypracowanie wytycznych dla grupy podstawowej.