Edukacja globalna – wychowanie do współpracy i partnerstwa

Praca nad jakością edukacji globalnej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Cele szkolenia:

  • zwiększenie wiedzy, umiejętności, internalizacja postaw osób uczestniczących w edukacji i wychowaniu do partnerstwa i współpracy (lokalnie i globalnie)
  • krytyczna refleksja nad własnymi postawami oraz wpływem własnego podejścia do ucznia jako modelowania postaw partnerskich, nastawionych na współpracę w pracy z dziećmi oraz sposobami etycznej, bezpiecznej i skutecznej edukacji w tym zakresie
  • przećwiczenie i wzmocnienie modelowych podejść do pracy w obszarze komunikacji, planowania form pracy, aranżowania współpracy i dialogu na rzecz rozwoju EG
  • wzmocnienie platformy współpracy pomiędzy placówkami – tworzenie partnerstwa na rzecz wdrażania edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
  • wzmocnienie potencjału liderek przedszkolnej EG