Szkolenie kadry przedszkolnej - poziom zaawansowany 2020

Zielono, ekologicznie, klimatycznie...

Cele szkolenia 

- zwiększenie wiedzy o zmianach klimatu, ich przyczynach oraz konsekwencjach dla życia ludzi (globalne ocieplenie, głęboka adaptacja) 

- krytyczna refleksja nad własnymi postawami oraz niezrównoważonymi sposobami korzystania z zasobów naturalnych, szczególnie w odniesieniu do żywności (ślad ekologiczny, piramida żywienia, zrównoważona żywność) oraz przełożenie jej na edukację i kształtowanie odpowiedzialnej postawy u dzieci 

- poznanie i wypróbowanie aktywnych metod edukacyjnych związanych z edukacją dzieci w terenie oraz ekologiczną

- zainspirowanie do wdrażania edukacji ekologicznej i przyrodniczej w placówkach edukacyjnych (leśne przedszkola, zielona godzina, ekologiczny ogród)

- poznanie form lokalnej aktywności społecznej oraz ekologicznej dzieci i młodzieży 

- refleksja nad sposobami dyskusji i rozmowy z dziećmi i młodzieżą o trudnych wyzwaniach współczesności (stres klimatyczny i przeżywanie trudnych emocji, psychologia zmiany,  migracje klimatyczne, degradacja ekosystemów, ograniczanie konsumpcji)

 

Szkolenie odbyło się w 2020 roku.