Szkolenie międzykulturowe

Spotkanie z inną kulturą- szkolenie zaawansowane

Zaawansowane warsztaty z edukacji globalnej - otwarte dla nauczycieli/ek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy uczestniczyli/ły już w podstawowych szkoleniach z tego zakresu, wdrażają edukację globalną w swojej pracy i zależy im na pogłębieniu swojej praktyki edukacyjnej oraz zwiększeniu jej jakości.

Jego celem była praca nad spotkaniem z inną kulturą. Nie trzeba już daleko wyjeżdżać na wakacje, by doświadczyć spotkania z inną kulturą, ale jak to spotkanie przeżyć, aby było ono pozbawione lęku, uprzedzeń, aby było wzbogacające nas i dzieci?

To szkolenie zaawansowane miało na celu zdobycie kompetencji potrzebnych do rozumienia i działania w sytuacji przenikania się systemów kulturowych i społecznych, poznanie metod pracy z dziećmi pochodzącymi z innych krajów i kultur w Waszej klasie czy grupie przedszkolnej, poznanie metod integrujących klasę wokół międzykulturowości. Zapraszamy do rozmowy o złożoności współczesnej tożsamości naszej i dzieci oraz o tym, jak edukować z poszanowaniem godności osobowej - świadomie, etycznie, skutecznie i w wymiarze globalnym.

 

Szkolenie odbyło się 19-21 września 2019 w Krzyżowej.