Szkolenie kadry przedszkolnej - poziom zaawansowany 2013

3-dniowe szkolenie i proces grupowy pracy nad jakością edukacji globalnej wraz z 1-dniowym warsztatem ewaluacyjnym dla 2 nauczycieli/ek z każdej placówki biorącej udział w projekcie w 2012 roku.

3-dniowe szkolenie: Treści i jakość edukacji globalnej w nauczaniu przedszkolnym – szkolenie zaawansowane

Celem warsztatów jest:

  • wzmocnienie potencjału liderek wprowadzania edukacji globalnej w edukacji przedszkolnej,
  • przepracowanie nowych obszarów tematycznych i dostarczenie wiedzy i umiejętności do ich rozwijania we własnej pracy,
  • podniesienie jakości metod edukacji globalnej,
  • ewaluacja doświadczeń, zebranie dobrych praktyk i wypracowanie wytycznych dla grupy podstawowej.