Przedszkole nr 2 W Stumilowym Lesie w Raszynie

Opis przebiegu Tygidnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej trwał w naszej placówce w dnich 16-20 listopada 2015 roku. Poprzedzony został szkoleniową radą pedagogiczną dla kadry. Wzięło w niej udział osiemnaście nauczycielek.

Nasze przedszkole liczy dziewięć oddziałów po 25 dzieci w każdym). W każdej z grup przeprowadzono 4 tematy:

  • Dziś chcę wam pokazać, jak wygląda świat

  • Wszyscy różni, ale równi

  • Chłopcy i dziewczynki lubią marzyć

  • Przedszkolaki w wietnamskich kapeluszach

a w ostatni dzień w kazdej z lokalizacji zebrały się wszystkie grupy tam uczęszczające i nauczycielki przeprowadzily wspólnie temat „Zabawy z całego świata”.

Początkowo planowałyśmy podać nauczycielkom tylko pewne zakresy tematyczne, spośród których miały wybrać bądź opracować temat. Potem jednak zdecydowałyśmy się ujednolicić program. Wybrałyśmy tematy, które wydały nam się najbardziej aktualne, gdy chodzi o nasza placówkę.

W Raszynie jest duża społeczność wietnamska. Sporo Wietnamczyków i Polaków pochodzenia wietnamskiego chodzi do naszego przedszkola. Dzieci te, jak dotąd niechętnie mówiły o swoich tradycjach, swojej kulturze. Widząc nasze zainteresowanie (po realizacji tematu) bardziej się otworzyły.

Ciągle dużym problemem jest nierówność płci, nierówne postrzeganie chłopców i dziewczynek już w najmłodszych latach. Próbowałyśmy to zmienić, przede wszystkim poprzez zmianę myślenia dzieci o sobie. Jednak zajęcia dotyczące tej kwestii to dopiero początek, potrzeba jeszcze wielu działań.

Poza tym dzieci poznały swoje prawa i fakt, że dotyczą one wszystkich dzieci. Dużą radość sprawiły im zabawy z różnych stron świata. Chciały się w nie bawić jeszcze wiele dni po zajęciach.

TEG prawdopodobnie będzie organizowany również w kolejnych latach. W przyszłej edycji chciałybyśmy bardziej się skupić na poznawaniu różnych kultur.

W ostatnich dniach listopada organizujemy zawsze w naszym przedszkolu Przegląd Tańców i piosenek Ludowych. W pierwotnych planach ten tegoroczny miał być bardziej globalny. Chciałyśmy, by dzieci się poczuły nie tylko Polakami, kultywującymi rodzime tradycje, ale też mieszkańcami świata, otwartymi na poznawanie tradycji z róznych jego zakątków. Niestety, w tym roku to nie wyszło. Może uda się w następnym.

W kolejnych latach chciałybyśmy także pozyskać rodziców do wspólnych działań (teraz byli tylko poinformowani o mającym miejsce tygodniu, jego celach, znaczeniu i przekazywanych treściach).

Tak czy inaczej tegoroczny TEG uważamy za bardzo udany, twórczy, cieszący się zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli.

Kinga Szwankowska

Krystyna Tylkowska

Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie”

w Raszynie 

  • 12240024_738719096261537_6756195504027432451_n
  • 12289677_738498332950280_5232516341844732978_n
  • 12313532_741609005972546_4443685981103817457_n
  • 1797517_737355313064582_4578504073146078076_n