Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa w Warszawie

Opis Tygodnia Edukacji Globalnej

Termin:

16 – 20. 11. 2015 r.

Miejsce:

Przedszkole Nr 77 „Akademia Pana Kleksa”, ulica Potrzebna 16, Warszawa

Osoby biorące udział w TEG:

29 dzieci (5, 6 latki), 2 nauczycieli, pomoc oddziału, 5 rodziców

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w naszym przedszkolu poprzedziło zorganizowanie, we wrześniu 2015 r., koncertu muzyki granej na bębnach w wykonaniu Pana Richie’go Lion’a pochodzącego z Senegalu. Gość nie tylko pokazał piękno i różnorodność dźwięków ale również uczył dzieci prostych tańców. W koncercie wzięły udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Dodatkowo, począwszy od miesiąca września 2015 r. zaprosiłyśmy do współpracy podopiecznych włochowskiej Poradni Terapii Jąkania. W ramach współpracy, co miesiąc, odwiedzali nas ludzie z wadami wymowy, którzy organizowali krótkie zajęcia z dziećmi i uczyli tolerancji dla inności porozumiewania się. Pod koniec października 2015 r. zorganizowałyśmy wycieczkę do Polskiego Związku Niewidomych na zajęcia pt. „Laboratorium Ciemności”. Na nich dzieci dowiedziały się w jaki sposób osoby z ubytkiem wzroku wykonują czynności życia codziennego, jak się poruszają, jakie przedmioty są im przydatne oraz jak im pomagać, aby razem funkcjonować we wspólnym świecie. Zajęcia miały charakter warsztatowy i były prowadzone przez osoby niewidome i słabo widzące. W warsztatach wzięło udział 50 dzieci w wieku 5 i 6 lat (2 grupy).

Sam TEG zorganizowano w trzecim tygodniu listopada, w grupie 5 i 6 latków, liczącej 29 wychowanków. Temat przewodni TEG’u brzmiał: „Ziemia naszym bogactwem”. Podczas całego tygodnia poruszano tematy związane z ochroną planety Ziemi dla przyszłych pokoleń. W ramach podejmowanych działań zrealizowano tematykę związaną z:

 • globalnym ociepleniem – „Matka Ziemia ma gorączkę”,

 • gospodarowaniem zasobami wody – „Życie w kropli wody”,

 • segregowaniem odpadów – „Segregujesz - Ziemię ratujesz”,

 • zanieczyszczeniem powietrza – „Kłopoty Pani Pogody”,

 • ochroną zielonych zasobów – „Skarby Ziemi – zielone lasy”.

Dzięki podejmowanym działaniom dzieci zrozumiały zależności pomiędzy działalnością ludzi, a jej skutkami dla przyrody, uczyły się odpowiedzialności za stan czystości wód, powietrza, gleb, uświadomiły sobie możliwość pozytywnego wpływu każdego z nas na środowisko naturalne oraz konieczność wprowadzenia zmian na świecie poprzez działania lokalne, w naszym najbliższym otoczeniu.

Zastosowane materiały:

 • literatura przekazana na szkoleniu,

 • globus,

 • piłka z kontynentami,

 • duża mapa świata,

 • materiały plastyczne,

 • surowce wtórne,

 • ilustracje, obrazki, znaki ekologiczne,

 • prezentacje multimedialne.

Mocne strony, co się szczególnie udało:

Walorem zajęć prowadzonych w ramach TEG’u był dobór tematyki. Dzieci nie tylko chętnie uczestniczyły we wszelkich proponowanych działaniach, ale jak się okazało z niecierpliwością czekały na następne aktywności, a także dzieliły się własnymi spostrzeżeniami w domu, co dawało wyraz informacjami zwrotnymi przekazywanymi nauczycielom przez rodziców. Wszystkie zajęcia bardzo integrowały grupę i dały początek drobnym zmianom typu zakręcanie wody, gaszenie światła, rysowanie po obu stronach kartki, wykorzystanie papieru recyklingowego do tworzenia zabawek, a nawet mniejsze korzystanie z urządzeń elektrycznych w domach wychowanków. Szczególnie ważne dla dzieci okazało się podróżowanie papierowym, własnoręcznie zrobionym samolotem po mapie świata oraz odgrywanie przedstawień w ekologicznie wykonanym teatrzyku. Każdy dzień TEG’u rodził nowe, dziecięce pytania oraz liczne refleksje prowadzące do zrozumienia świata, przyczyn i skutków ludzkich zachowań.

Pomysły, co warto polecić:

W ramach realizowanych zagadnień warte polecenia wydają się wszelkie prezentacje multimedialne, przybliżające tematykę, tworzenie licznych prac plastycznych, technicznych z surowców wtórnych oraz przede wszystkim korzystanie z map, globusów, a także prowadzenie wszelkich zabaw badawczych i eksperymentalnych typu: budowanie oczyszczalni ścieków, zakopywanie śmieci w doniczce, mierzenie zużytej podczas mycia zębów wody.

Refleksje:

Podsumowując realizację TEG’u w Przedszkolu nr 77 warto zaznaczyć, że działania podejmowane w jego ramach powinny być dobrze przemyślane i przygotowane. Istotna staje się tu nie tylko tematyka, ale również prezentowane materiały, które nie tylko muszą być zgodne z określonym Kodeksem Edukacji Globalnej, ale również powinny być ciekawe i inspirujące do dziecięcych przemyśleń. Najważniejszy bowiem jest przekaz treści, który powinien dawać możliwość aktywnego uczestnictwa każdego członka grupy, nieść radość i motywować do podejmowania działań na rzecz prezentowanych zagadnień. W przyszłości warto bardziej pochylić się nad uczestnictwem w TEG’u osób zaproszonych z zewnątrz placówki oraz zaangażować w jego realizację całe grono pedagogiczne oraz większą liczbę rodziców i opiekunów. Myślę, że dobrym pomysłem jest zorganizowanie Dnia Edukacji Globalnej podczas Pikniku Rodzinnego w maju lub czerwcu. 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 6