Punkt oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Moskurni

Bajka o Ćwierćlandzie

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

W dniach 16 – 20 listopada 2015 r. wszystkie dzieci z punktu oraz oddziału przedszkolnego (dzieci 3,4,5-letnie) w Moskurni oraz dwie wychowawczynie przedszkolaków przystąpiły do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej. Dzieci uczyły się współpracy, integracji, pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz respektowania wspólnie ustalonych zasad. Zorganizowane zajęcia miały też uświadomić im wspólne wartości międzyludzkie oraz równość wszystkich ludzi.

Tematy, które zostały zrealizowane podczas Tygodnia Edukacji Globalnej:

16.11.2015 r. – „Bajka o Ćwierćlandzie”

17.11.2015 r. - „Wyrażamy swoje emocje”

18.11.2015 r. – „Wszyscy różni, ale równi”

19.11.2015 r. - „Dom-moje miejsce”

20.11.2015 r. – „Zabawy integracyjne z różnych zakątków świata”

W realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej brali udział przedszkolacy oraz rodzice i babcie przedszkolaków. Każdego dnia dzieci z przedszkola uczestniczyły w ciekawych zabawach i grach, słuchały interesujących tekstów oraz wykonywały prace plastyczne związane z zaplanowaną tematyką zajęć. Warto dodać, że w działania związane z Tygodniem Edukacji Globalnej włączyła się również nauczycielka języka polskiego oraz dzieci z klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Moskurni. Uczniowie klas IV-VI czynnie uczestniczyli w wybranych zajęciach, m.in. poprzez czytanie tekstów, wspólne wykonywanie prac plastycznych oraz współudział w zabawach.

Przy realizacji tematu „Wszyscy różni, ale równi” aktywnie uczestniczyli rodzice oraz babcie przedszkolaków. W tym dniu dzieci brały udział w zabawach kształtujących postawy tolerancji, szacunku, równości, a także życzliwości wobec drugiego człowieka. W czasie zabaw uczyły się wyrażać swoje uczucia, wspólnie bawiły się z przybyłymi gośćmi. Podczas spotkania rodzice i babcie miały okazję przeżyć interesującą przygodę, ale przede wszystkim spędzić czas w miłej atmosferze ze swoimi pociechami oraz obserwować je w trakcie zajęć edukacyjnych. Efektem powyższych działań są piękne prace plastyczne, które na zakończenie TEG-u stanowiły kolorową dekorację w salach i korytarzu szkoły.

Podczas całego Tygodnia Edukacji Globalnej czytane były dzieciom bajki, opowiadania, których fabuła oparta jest na tolerancji, szacunku, pokoju, wzajemnej pomocy. Wszelkie działania bazowały na współpracy, pokazując jak wiele możemy zyskać, gdy współdziałamy i pomagamy sobie. Po omówieniu założeń projektu oraz działań, nauczycielki prowadziły zajęcia w poszczególnych grupach wiekowych, a treści zostały dostosowane do potrzeb oraz umiejętności dzieci. Starsze dzieci były zainteresowane szczegółowymi wiadomościami, natomiast dzieci młodsze bazowały na prostszych informacjach. Przerywnikiem zajęć dydaktycznych były zabawy ruchowe nawiązujące do tematu.W każdej sali został stworzony również tematyczny kącik, w którym nie zabrakło niezbędnych albumów, książek, gier, map, globusów i wiele innych ciekawych przedmiotów z różnych stron świata. Kąciki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz wśród rodziców.

Wykorzystane materiały:

  • dekoracje tematyczne, materiały do kącika informacyjnego
  • pomoce dydaktyczne do zajęć
  • materiały plastyczne
  • globus, mapa
  • prezentacja multimedialna
  • podkłady oraz instrumenty muzyczne.

Co warto polecić?

Tydzień Edukacji Globalnej w naszym przedszkolu poruszał tematy związane z uczuciami, współpracą, pokojowym rozwiązywaniem konfliktów. Dzieci były bardzo aktywne i zaciekawione tematyką, chętnie uczestniczyły we wszystkich zaplanowanych działaniach. Cele zostały zrealizowane, a materiały w pełni wykorzystane.

Dzieci z dużym zaangażowaniem i ekspresją uczestniczyły w scenkach dramowych, których tematem było wyrażanie uczuć. Przedszkolakom podobało się również przekazywanie pewnych informacji za pomocą prezentacji multimedialnej oraz przy wykorzystaniu muzyki z różnych stron świata.

Bardzo dobrym pomysłem jest zaangażowanie rodziców w takie zajęcia, podczas których razem z dziećmi mogą uczestniczyć w zaplanowanych działaniach oraz zyskać wiedzę na temat celów edukacji globalnej.

Refleksje

Był to bardzo wartościowy tydzień. Zajęcia przeprowadzone w ramach TEG bardzo podobały się dzieciom. Cieszymy się także, że w przedsięwzięcie udało nam się zaangażować uczniów klas IV-VI, rodziców przedszkolaków oraz ich babcie. Starałyśmy się tak układać scenariusze, aby dzieci mogły jak najwięcej doświadczać i poznawać. Oprócz samych wiadomości, zachęcałyśmy przedszkolaki do udziału w zabawach i pracach plastycznych, co przyniosło wiele radości. Warto też zaangażować innych nauczycieli lub starszych uczniów, ponieważ współpracując można osiągnąć lepsze efekty oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat edukacji globalnej. Samo przygotowanie scenariuszy i dotarcie do rzetelnej wiedzy wymagało sporych przygotowań i czasu, dlatego warto zacząć planowanie dużo wcześniej przed wyznaczonym terminem TEG. Jesteśmy przekonane, że TEG na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń naszego przedszkola.  

  • 20151117_092913
  • IMG_3284
  • S8308147
  • S8308184