Przedszkole nr 313 w Warszawie

Opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

W dniach 16 – 20 listopada 2015 zrealizowany został projekt edukacyjny pod hasłem „Tydzień Edukacji Globalnej”, jako efekt przystąpienia Przedszkola 313 do ogólnopolskiej akcji „EDUKACJA GLOBALNA DZIECI ZMIENIA ŚWIAT”.

Głównym koordynatorem projektu była Lidia Zdziechowska. W projekcie wzięło udział całe przedszkole, tj:

 • 4 grupy wiekowe dzieci (3-6 – latki)
 • wszyscy nauczyciele (8 osób)
 • podróżnicy (rodzice absolwentów przedszkola) – państwo Anna i Krzysztof Kobusowie
 • przedstawiciel Fundacji Verba
 • pracownicy Wypożyczalni nr 28
  • W ramach projektu dzieci zapoznawały się z wybranymi elementami tradycji i kultury krajów afrykańskich.

   Oto główne cele projektu:

   • Wprowadzenie dzieci do tematyki różnorodności krajów i kultur.

   • Pokazanie dzieciom, jak żyją ich rówieśnicy w odległych krajach afrykańskich.

   • Uświadomienie wspólnych wartości z rówieśnikami z innych krajów.

   • Zapoznanie dzieci z wytworami różnych kultur (kultura Ndebele, sztuka Tinga-Tinga, kultura Namibii, muzyka Senegalu).

   • Wzbudzanie postawy szacunku wobec mieszkańców innych krajów.

   • Uświadomienie znaczenia wspólnego działania dla dobra ogółu.

   • Refleksja nad znaczeniem przyjaźni, tolerancji i równości oraz nad prawami dziecka.

   • Zrozumienie zależności między działaniami ludzi i ich skutkami dla przyrody i innych ludzi, rozbudzenie aktywności ekologicznej dzieci.

    W ramach projektu zrealizowano z dziećmi 5 następujących scenariuszy zajęć z cyklu „Edukacja Globalna”:

   • „Matka Ziemia ma gorączkę”

   • „Z Senegalu muzyka płynie”

   • „Baobab – drzewo bogów”

   • „Wszyscy różni – wspólne wartości – kultura Ndebele”

   • „Asante z Tanzanii – poznajemy jej kraj i malarstwo Tinga-Tinga”

   Ponadto, w celu wzbogacenia projektu, zaplanowano dodatkowe metody i formy pracy z dziećmi:

   • Pokaz slajdów i opowieść o Namibii, przedstawiony przez podróżników – państwo Annę i Krzysztofa Kobusów; dzieci miały okazję obejrzeć wspaniałe zdjęcia prezentujące przyrodę i kulturę Namibii oraz eksponaty, takie jak: biżuteria afrykańska, zabawki, gałązka akacji, piasek pustynny;

   • Zajęcia czytelnicze w Wypożyczalni nr 28 (dla grup II i IV), podczas których dzieci wysłuchały m.in. kilku tradycyjnych legend afrykańskich oraz rozmawiały o Prawach Dziecka;

   • Świętowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przypadającego dnia 20 listopada – dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Smutny pajacyk” wprowadzające do dyskusji o Prawach Dziecka i pogłębiające świadomość dzieci na temat ich praw i obowiązków;

   • Warsztaty edukacyjne na temat osób z niepełnosprawnością „Niezwykłe spotkania” Fundacji Verba, których celem jest promowanie wśród dzieci postaw szacunku, zrozumienia i życzliwości do drugiego człowieka;

   Podczas zajęć i dodatkowych form pracy dzieci poznawały tradycyjną i współczesną muzykę afrykańską, tradycyjne zabawy afrykańskie (m.in. SimamaKa), wybrane słownictwo (m.in. jumbo, malajka, nakupenda) oraz wykonywały różnorodne prace plastyczno- konstrukcyjne, m.in.: portrety „Matki Ziemi”, malowane domki Thandi z plemienia Ndebele, indywidualne rysunki dżungli, zespołowe makiety dżungli do opowieści Tinga-Tinga „Dlaczego słoń ma trąbę?”, przestrzenne drzewo baobab.

   Prace naszych przedszkolaków oraz inne działania dokumentujące przebieg projektu można podziwiać na dołączonych zdjęciach.

   Refleksje: Realizacja tematów w młodszych grupach wiekowych wymagała dzielenia tematów na mniejsze jednostki, jednak we wszystkich grupach zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie podobały się dzieciom:

   - wszelkie prace plastyczne związane z projektem, które dodatkowo doskonaliły umiejętność pracy zespołowej, były świetną zabawą i stwarzały możliwość zacieśniania przyjaźni (domki Thandi, drzewo baobab, makieta dżungli);

   - słownictwo i zabawa SimamaKa (dzieci, już po zakończeniu projektu, często proszą nauczyciela o włączenie nagrania, samodzielnie inicjują tę zabawę w czasie wolnym od zajęć, pytają o inne piosenki i zabawy afrykańskie; witają się i żegnają słowem „jumbo”);

   - pokaz slajdów z Namibii;

   - opowieść „Drzewa po drodze” (w ramach scenariusza „Baobab – drzewo bogów”);

   Mocnymi stronami projektu było jego bogactwo i urozmaicenie oraz zaangażowanie wszystkich nauczycieli (nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w kursie zostali odpowiednio wcześniej wprowadzeni w problematykę za pośrednictwem rady szkoleniowej); udało nam się zaangażować także pracowników Wypożyczalni oraz Fundację Verba; szczególnie warte polecenia są: pokazy slajdów, prezentacja i teatrzyk o Prawach Dziecka oraz bogate materiały poglądowe (zdjęcia, książki, pamiątki).

   Lidia Zdziechowska

   • P1060331
   • P1060356
   • P1060358
   • P1060373