"Asante z Tanzanii", "Segregacja odpadów", "Woda – nauka mycia rąk" / SP nr 4 Świdnicy

Data: 18-24 listopada 2019

Koordynatorky: Ilona Kozakow, Joanna Florian

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: klasa 1c – 21, ok. 25 dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej:

Podczas TEG uczniowie wzięli udział w zajęciach „Asante z Tanzanii”  wraz z którą poznali jej kraj, kulturę i przyrodę. 

Ponadto wdrażałyśmy dzieci do właściwej segregacji odpadów do odpowiednich pojemników ustawionych w naszej szkole.

W celu uświadomienia dzieciom wartości wody i potrzeby jej oszczędzania przeprowadziłyśmy zajęcia  właściwego mycia rąk.

Zastosowane metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania

Co się sprawdziło, co warto polecić:

W głównej mierze, zajęcia oparto na materiałach i wiedzy, którą zdobyto podczas szkolenia w Krzyżowej. Dużą pomocą były również linki nadsyłane pocztą przez opiekunów szkolenia oraz otrzymane pomoce dydaktyczne m.in. mapa świata-dywanik, piłka – globus, lalki.

Własne refleksje nauczycielek: 

Na podstawie doświadczeń zebranych w Krzyżowej oraz przeprowadzonego TEG uważamy, iż jest to ciekawy temat, wywołuje on duże zainteresowanie wśród dzieci, należy go przeprowadzać cyklicznie obejmując szerszą grupę odbiorców.