SP im. Jana Pawła II w Tłuszczu

Koordynatorky: Kamila Więch, Jolanta Stańczak 

W dniach 18 – 22.11.2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu był  obchodzony Tydzien Edukacji Globalnej. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom i dorosłym problemów, z jakimi borykają się społeczeństwa żyjące na Globalnym Południu, pokazanie związków między Globalną Północą a Globalnym Południem, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za decyzje podejmowane w momencie nabywania produktów w sklepach, uwrażliwienie i sprowokowanie do zastanowienia się nad losem ludzi żyjących po drugiej stronie globu, zwrócenie uwagi  na globalne wyzwania i poszukiwanie rozwiązań, które mogą doprowadzić do ich przezwyciężenia, uświadomienie uczniom, że ich działania mają wpływ na przyszłość świata.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zrealizowano przedsięwzięcia takie jak:

  • przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli ukazujące treści i wartości Edukacji Globalnej oraz zrealizowano  scenariusze, dzięki którym już od najmłodszych lat możemy uświadamiać dzieciom, jak wiele od nich zależy
  • zrobiono wystawę plakatów o tematyce ekologicznej
  • rozpowszechniono  informacje na temat Sprawiedliwego Handlu
  • przeprowadzono zajęcia z dziećmi ukazujące, jak wiele możemy zrobić by dbać o naszą planetę
  • poszukiwano z dziećmi, jakie są zachowania proekologiczne
  • wdrażano w codzienne życie postawy proekologiczne
  • wykonywano prace plastyczne o tematyce ekologicznej

W trakcie szkolenia dla nauczycieli i zajęć z dziećmi wykorzystano wiedzę zdobytą  podczas projektu "Nasz wspólny świat – edukacja globalna dzieci" prowadzonego przez Fundację Krzyżowa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji  Pozarządowych "STOP", współfinansowanego w ramach polskiej wspólnoty rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Realizując  TEG zastosowano wiele różnorodnych metod: metody czynne (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością, stawiania zadań), metody oglądowe (obserwacja i pokaz), metody słowne (rozmowy, opowiadania, objaśnienia, instrukcje), metody aktywizujące (burza mózgów, gry dydaktyczne, eksperyment) oraz form (praca indywidualna, praca zbiorowa, praca w grupach).

Z nauczycielami zostały przeprowadzone także ćwiczenia w rozpoznawaniu stereotypów, odróżnianiu emocji od uczuć i zachowań, podawanie komunikatu "ja", odróżnianie parafrazy od interpretacji.  Nauczycielom została również udostępniona literatura przekazana na szkoleniu "Nasz wspólny świat –  edukacja globalna dzieci".

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w ramach TEG. Słuchali o zwyczajach i  codziennym życiu swoich rówieśników z dalekich zakątków świata. Zadawali wiele pytań. Z zaangażowaniem wykonywali prace plastyczne o tematyce ekologicznej i mówili o postawach proekologicznych. Niewątpliwie to, co zobaczyli i usłyszeli, na długo pozostanie w ich pamięci.

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z nauczycielami i uczniami okazało się, że projekt  bardzo się spodobał. Cele, jakie zostały założone, udało się nam w pełni zrealizować.