Wszystkie dzieci segregują śmieci / SP nr 4 w Świdnicy

Data: 18-22.11.2019

Koordynatorky: Ewa Janiak, Monika Śliwowska; pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie – p. Ela z gr 4

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: w pierwszym dniu uczestniczyło ok. 50 dzieci, pozostałe dni tylko jedna grupa – 23 dzieci (5 – 6 latki).

Zaproszeni goście: w nasz tydzień wpisało się „Spotkanie z Błyszczakiem”. Temat ten prowadzony jest przy współpracy z Urzędem Miasta w Świdnicy

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej:

Każdego dnia omawiane były zagadnienia związane z edukacją ekologiczną, w szczególności segregowaniem śmieci. Dzieci poznawały kolory pojemników, do których należy wrzucać śmieci. Rozmawialiśmy też, co należy robić, aby ograniczyć ilość produkowanych odpadów. Każdego dnia poruszany był temat, jednak codziennie pod innym kątem (muzycznie , plastycznie, oglądowo, praktycznie).

Zastosowane metody:

  • projekcje filmów „Gdzie znikają śmieci”, „O segregowaniu śmieci”
  • zabawy plastyczne
  • zapoznawanie z literaturą dziecięcą dotyczącą tematu
  • praktyczne zastosowanie wiedzy (korzystanie z pojemników w odpowiednich kolorach),
  • zabawy muzyczno-ruchowe
  • nauka wiersza w jęz. angielskim

Własne refleksje nauczycielek:

Problem produkcji dużej ilości śmieci przez człowieka jest bardzo ważny. Już od najmłodszych lat trzeba zwracać dzieciom na to uwagę. Prowadzenie zajęć w ramach edukacji globalnej z zakresu ekologii jest dla mnie bliskie. Trzeba tłumaczyć, że nawet najmniejsze działania mają sens. Część dzieci ma już w tym zakresie pewną wiedzę i w swoich domach już to praktykują. Jednak do rezultatów zadowalających jest jeszcze daleko. W dalszej swojej pracy chciałabym zorganizować jeszcze takie spotkanie z rodzicami wychowanków. W czasie trwania tygodnia edukacji globalnej nie byłam na to gotowa. Wymagałoby to jeszcze większego zaangażowania z mojej strony. Nie było to możliwe ze względu na inne zakresy mojego działania.