Przedszkole „Bałabajka”

Data: 18-22.11.2019

Podczas wyżej wymienionego tygodnia, w środę odbywał się Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest to wyjątkowy dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W naszym przedszkolu jest on obchodzony co roku, a pozostałe cztery dni były uzupełnieniem wiedzy z zakresu edukacji globalnej.

Podczas zajęć dotyczących praw dziecka, w sali przedszkolnej zostały rozwieszone różne materiały, m.in. napis UNICEF oraz zaprezentowane w wersji graficznej prawa bliskie dzieciom (np. prawo do mówienia nie; do zabawy i wyboru przyjaciół; do szukania pomocy u dorosłych; do akceptacji takimi, jakimi jesteśmy). Dzieci zostały zapoznane z opowiadaniem (TYTUL), które stanowiło wprowadzenie do tematu zajęć, następnie została zaprezentowana organizacja UNICEF oraz cele jej działania. Przedszkolaki, podejmując się wykonania kolejnych zadań (np. odpowiedzi na pytania, które znajdowały się na kartkach lub dobrania w pary przeciwstawnych cech osobowości), poznawały sens wymienionych wyżej praw w praktyce. Podczas zajęć zostały udostępnione dzieciom publikacje: „Twoje prawa (wg Konwencji o Prawach Dziecka)” oraz „Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli Prawa Małych i Dużych”. Jako podsumowanie zajęć starszaki wykonały indywidualne prace plastyczne, które prezentowały wybrane przez nich prawo, natomiast dzieci z grup młodszych wykonały kotyliony z informacją „Znam swoje prawa” i dumnie je przez cały dzień nosiły. W ramach wspólnego podsumowania wykonaliśmy plakat. 

Poniedziałkowe zajęcia stanowiły wprowadzenie do zajęć o edukacji globalnej, podczas których chcieliśmy przyjrzeć się naszej ziemi. Wyodrębniliśmy kolory, które kojarzą nam się z konkretnymi żywiołami (ogień – czerwony, woda – niebieski, ziemia – zielony, powietrze – biały). By poznać budowę ziemi i jej warstwy stworzyliśmy jej niewielką makietę z plasteliny. Poznawaliśmy sensorycznie właściwości ziemi – tej z placu zabaw, ogrodowej, gliny. Pracowaliśmy z mapą i globusem, by odkryć, pod jakimi kolorami kryje się powierzchnia, którą zamieszkują ludzie i zwierzęta. Oglądaliśmy na fotografiach wnętrze ziemi (jaskinie, kopalnie, wulkany, dna mórz i oceanów). Wykonaliśmy makietę z papieru, dzięki której mogliśmy zobaczyć, jakie zwierzęta i rośliny żyją we wnętrzu ziemi. Jako podsumowanie zajęć zastanawialiśmy się, jaka działalność człowieka może działać niekorzystnie na ziemię jako surowiec ale również globalnie – jako naszą planetę oraz obejrzeliśmy film.

Wtorek – woda. Zajęcia rozpoczęły się od doświadczenia sensorycznego – dzieci czekały na nauczyciela z zamkniętymi oczami i wyciągniętymi przed siebie dłońmi. N-l każdemu dziecku „położył” na nie kilka kropel wody. Najpierw swobodnie wypowiadały się na temat swoich odczuć, potem nauczyciel pokierował rozmową tak, by wspólnie z dziećmi ustalić właściwości wody, które potem sprawdzaliśmy podczas doświadczeń. Potem wykonaliśmy zabawę badawczą i porównaliśmy wygląd wody z naturalnego zbiornika, wody z kranu i wody mineralnej. Dzieci oceniały czystość poszczególnych próbek wody. Rozmawialiśmy również o wodzie jako surowcu, staraliśmy się ustalić czy życie na ziemi będzie istnieć, jeśli jej zabraknie. Następnie odbyła się „burza mózgów” pt. „co możemy zrobić, by wody nigdy nie zabrakło?” – np. pamiętać o dokładnym zakręcaniu kranu, nalewać wodę do kubeczka podczas mycia zębów. Jako podsumowanie obejrzeliśmy film edukacyjny.

Czwartek, po krótkiej przerwie, był kontynuacją rozmów o ekologii. W tym dniu zajęliśmy się tematem segregowania śmieci. Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy kierowanej na temat zanieczyszczeń środowiska. Wspólnie oglądaliśmy zdjęcia i wysnuwaliśmy wnioski – skąd się biorą? – „burza mózgów”. Następnie zapoznaliśmy się z znaczeniem wyrazu „recykling”, przypomnieliśmy znaczenie słowa kontener, nauczyliśmy  się ich kolorów oraz przeznaczenia. Wspólnie przyporządkowaliśmy obrazki z odpadami do odpowiedniego koloru kontenera. W ramach pracy plastycznej dzieci wykonały roboty, które powstały z pudełek i innych niepotrzebnych już w domach przedszkolaków przedmiotów. Zajęcia zakończyły ćwiczenia oddechowe – „Czyste powietrze” – dzieci leżąc na plecach, wciągały powietrze nosem i wydychały ustami. W ramach wyjścia na plac zabaw udaliśmy się do pobliskich kontenerów i wrzuciliśmy wcześniej przygotowane odpady do pojemników w odpowiednich kolorach. 

Piątek upłynął nam na rozmowach dotyczących wpływu naszych zakupów na środowisko. Zabawą wprowadzającą było dokończenie przez dzieci zdania – NASZA ZIEMIA JEST … – do zabawy został wykorzystany pompowany globus - osoba, do której został poturlany – podawała swoją propozycję. Następnie n-l przywołał wiedzę zdobytą przez dzieci w danym tygodniu, nt naturalnych zasobów ziemi. Rozpoczął rozmowę kierowaną na temat codziennych zakupów rodziców – co kupują? W jakich ilościach?. Dzieci oglądały również różne rodzaje opakowań – torebki plastikowe, papierowe. N-l poinformował dzieci, iż kiedyś ludzie w ogóle nie korzystali z opakowań (np. liście na owoce). Następnie pokazał przykładowe rodzinne zakupy codzienne, np. mleko, ser, pieczywo, sok, woda – wszystko wyjął z opakowań, by dzieci zobaczyły ile pozostało  po nich zbędnych odpadów. Potem dzieci swobodnie wypowiadały się, w jaki sposób możemy zmniejszyć tę ilość odpadów. Następnie wraz z nauczycielem ustaliły, które z zaprezentowanych owoców (jabłko, kiwi, gruszka, mandarynka), pochodzą z Polski, a które zza granicy i wspólnie zastanowili się, w jaki sposób do nas docierają – n-l zwrócił uwagę na emisję spalin, która zwiększa się wraz z transportem. Nastąpiła degustacja zaprezentowanych owoców. Zajęcia zostały zakończone zabawą ruchową – dzieci zamieniły się w pociąg i ich zadaniem było podczas minuty pozbierać jak największą ilość owoców – zabawek, nie odłączając żadnego wagonu. Praca plastyczna – stworzenie projektu proekologicznego sprzętu transportującego owoce z innych krajów do Polski.