Woda to życie / SP 105 Świdnica

Data: 18 – 23 listopada

Koordynatorka: Małgorzata Komorowska; pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie – Marzena Barylak, Małgorzata Pałamarz, Marzena Kowalik, Małgorzata Kaziuk

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: 59

Zaproszeni goście: Agnieszka Duduś z Fundacji EkoCentrum Wrocław

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej:

W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Tydzień Edukacji Globalnej, w którym uczestniczyły klasy pierwsze, a od początku roku szkolnego cała szkoła bierze udział w projekcie ,,Woda”. Pasowanie na pierwszoklasistów przebiegało pod hasłem ,,Woda to życie” . Dzieci przygotowując się do tej uroczystości uczyły się prawidłowo korzystać z wody podczas mycia rąk i zębów, zostały stopniowo wdrożone do picia wody z przyjaznych bidonów, rozmawiały na temat czystości rzek, obserwowały stan wody w Parku Centralnym. Podczas pasowania zachęcały swoje rodziny (około 150 osób)do dbania o wodę w czym wspomagał je rzecznik prasowy Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego p. Witold Tomkiewicz. Dzieci wręczyły rodzicom kropelki wody, na których zostały zapisane następujące hasła: ,,Piję wodę”, ,,Oszczędzam wodę podczas mycia rąk oraz zębów, ,,Kąpię się pod prysznicem”, ,,Nie zanieczyszczam wody”.

Kolejnym działaniem był projekt literacko – plastyczny ,,Woda naszym skarbem” zorganizowany przez  p. Małgorzatę Kiszecką – Decowską i p. Liliannę Brańkę- Konicką, w którym wzięły udział wszystkie klasy 0-3 (około 160 uczniów). Dzieci słuchały wierszy o tematyce ,,Woda”, wykonywały prace plastyczne, przygotowują się do konkursu recytatorskiego.

Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej uczniowie klas pierwszych doskonalili umiejętność prawidłowego używania wody podczas mycia rąk zapoczątkowanego w pierwszym tygodniu roku szkolnego. Były  wdrażane do picia wody podczas klasowych śniadań, uczyły się samodzielnie korzystać ze szkolnego poidełka. Poznawały zawartość wody w wybranych produktach. Szukały odpowiedzi na pytanie ,,Do czego potrzebna jest woda”, kolorowały piktogramy. Wybierały hasła , które propagują ochronę wody, poznawały zasadność działań w celu ochrony wody. Oglądały film ,,Życie w kropelce wody” ukazujący świat mikroorganizmów a także  zdjęcia z Afryki i Afganistanu ilustrujące obszary dotknięte suszą, sposoby pozyskiwania wody i rolę dzieci w dystrybucji wody do gospodarstw domowych. 

Dzieci uczestniczyły także  w zajęciach prowadzonych przez p. Agnieszkę Duduś z Fundacji EkoCentrum  z Wrocławia, podczas których porównywały ilość słodkiej i słonej wody na Ziemi, wykorzystując piłkę globus. Rozmawiały na temat sposobów oszczędzania wody i jej ochrony. Poznały tajemnice ekologicznego domu i roli wody, jaką pełni w tym domu.  Dobierały magnesy z właściwym rysunkiem symbolizującym poprawne rozwiązanie ekologiczne. 

Wytwory dzieci, które powstały podczas TEG zaprezentowane zostały na szkolnym korytarzu.

Zastosowane metody: zawody w dwóch grupach, oglądanie filmu, prezentacja zdjęć, pogadanka, elementy dyskusji, rozwiązywanie problemu, dobieranie haseł, kolorowanie piktogramów, porównywanie zawartości wody, ćwiczenia w korzystaniu z wody podczas mycia rąk, i samodzielnym czerpaniu wody z poidełka, pobieranie właściwych symboli po wcześniejszym uzyskaniu informacji, wyciąganie wniosków.

Co się sprawdziło, co warto polecić: 

Dzieciom bardzo podobała się zabawa w przelewanie wody.  Z zainteresowaniem oglądały zdjęcia dzieci zawarte w scenariuszu ,,Do czego potrzebna jest woda? Aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach ,,Ekologiczny domek”.

Własne refleksje nauczycielek: 

W przyszłym roku chciałybyśmy zaprosić do udziału w TEG wszystkie koleżanki z klas 0-3.