Dbamy o środowisko przyrodnicze na naszej planecie / SP nr 315 im Jana Pawła II w Świdnicy

Data: 18-21.11.2019

Koordynatorka: Bożena Podlewska; pozostała kadra zaangażowana w wydarzenie – nauczyciel klasy IIa 

Ilość dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu: 23 dzieci z klasy Ia i 25 dzieci z klasy IIa 

Zaproszeni goście: rodzice byli zaproszeni do wspólnego wykonania z uczniami plakatów "Jak chronimy środowisko", plakaty te znalazły się na wystawie

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej:

W Tygodniu Edukacji Globalnej przybliżane były dzieciom problemy zanieczyszczenia naszej planet oraz wypracowaliśmy wspólnie sposoby jej ochrony. 

Zastosowane metody: 

  • tworzenie banku pomysłów "Jak możemy chronić naszą planetę?"
  • metoda niedokończonych zdań, "wypowiedzi zwierząt" żyjących w różnych środowiskach
  • metody aktywizujące 

Co się sprawdziło, co warto polecić: 

  • praktyczne działanie: dzieci nauczyły się sposobów segregacji śmieci, wrzucały do pojemników w odpowiednich kolorach 
  • odszukiwanie materiałów, które można ponownie przetworzyć- dzieci dowiedziały się o sposobach przetwarzania odpadów, poznały materiały powstałe w wyniku recyklingu
  • wykonywanie znaków: dzieci potrafiły wykonać własnoręcznie znaki zachęcające do ochrony środowiska na całej planecie

Własne refleksje nauczycielek: 
Dzieci dostrzegają, że są częścią świata, że problemy zanieczyszczeń to problemy globalne i wszyscy muszą dbać o naszą planetę, że  jest to zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla roślin i zwierząt. Gdy uczniowie ustawiali swoje znaki na planszy przedstawiającej kulę ziemską, zastanawiali się na jakim kontynencie, czy umieścić znaki również na morzach i oceanach, dyskutowały nad problemami zanieczyszczeń na całym świecie, dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami.