SP im. Przyjaciół Ziemi

Koordynatorky: Dominika Gajewska, Monika Botwina

W dniach 25-29.11.2019 w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi odbyły się obchody Tygodnia Edukacji Globalnej. W przedsięwzięciu wzięło udział 12 klas IV-VIII oraz 4 klasy I-III.

W ramach akcji przeprowadzono:

  • Lekcje tematyczne nawiązujące do edukacji globalnej. (Nauczyciele skorzystali z gotowych scenariuszy umieszczonych na stronie, część poprowadziła godzinę wychowawczą z wykorzystaniem prezentacji przygotowanej przez koordynatorki projektu oraz niektórzy nauczyciele samodzielnie rozmawiali z uczniami na temat problematyki edukacji globalnej)
  • Na poziomie klas I-III zostały przeprowadzone lekcje tematyczne na podstawie scenariusza pt. „Choroba żółwia Sprintera”, który opracowałyśmy w trakcie trwania projektu
  • Jedna z klas włączyła się w obchody poprzez rozpowszechnianie wiedzy, jak uczniowie świadomie mogą pomagać naszej planecie (noszenie śniadaniówek, segregowanie śmieci, używanie wielokrotnych toreb). Delegacja klas przedstawiała podczas lekcji,  każdej klasie krótkie informacje oraz rodzicom w trakcie zebrań
  • Na terenie szkoły zostały porozwieszane  plakaty pt. ”Plastikowy alarm”
  • Nasza szkoła włączyła się w zbiórkę elektrośmieci
  • Powstały gazetki informujące o Tygodniu Edukacji Globalnej
  • Klasy szóste na lekcji techniki będą szyły woreczki wielokrotnego użytku zgodnie z własnymi potrzebami (na kanapki, do pakowania drobnych produktów w sklepach, kosmetyczki na wyjazdy). Szycie woreczków odbędzie się w styczniu. Obecnie uczniowie gromadzą materiały

Przeprowadzenie Tygodnia Edukacji Globalnej był nowym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej. Patrząc obiektywnie nie wszystkie nasze  zamierzone cele i działania zostały zrealizowane w 100%. Jednak wyciągnęłyśmy z tego przedsięwzięcia cenne wnioski , na podstawie których w przyszłym roku z chęcią przystąpimy do kolejnych działań szerzących tą tematykę na terenie naszej placówki. Tym bardziej jesteśmy szkołą im. Przyjaciół Ziemi.