Legenda o powstaniu państwa Meksyk

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna, 5-6 latki Czas trwania: 30-40 min

Cele ogólne

  • Wprowadzenie dzieci do tematyki różnorodności krajów i kultur: Meksyk – Polska, 
  • Poznanie przez dzieci legendy azteckiej o powstaniu państwa Meksyk, 
  • Podkreślanie elementów podobnych, wspólnych, uniwersalnych pomiędzy grupami narodowymi i kulturami  - zwłaszcza „własną i obcą”.

Metody

  • podające
  • ćwiczeniowe
  • ekspresyjne

Przygotowania

Przed zajęciami dzieci poznały legendę o Lechu, Czechu i Rusie oraz miały kontakt z mapą/ globusem.
Potrzebne materiały: nagranie piosenki Chu-chu-ua, magnetofon, komputer, rzutnik (lub wydrukowane ilustracje), tekst legendy, kartka w wydrukowaną flagą Meksyku, kredki ołowkowe i pastelowe, mapa świata, kartki, ołówki, duży format papieru na tablicy, dwa arkusze brystolu z konturami zamku i piramidy, gotowe „cegiełki” z szarego papieru w koszyku – duża ilość, kleje.

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
2 min

Osoba prowadząca zaprosza dzieci do zabawy ruchowej  przy muzyce „Czu-Czu-ua”: dzieci będą śpiewały i naśladowały ruch:
wspólny śpiew:
Ciu ciu ła, ła, ła, ciu, ciu ła, ła, ła (bis)
[dzieci kołyszą się a ich ręce ruszają się jak wycieraczki samochodowe]
osoba prowadząca: Kompanija [salutuje]
dzieci: Kompanija [salutują]
osoba prowadząca: Ręce w przód [wyciąga ręce]
dzieci: ręce w przód [wyciągają ręce w przód]
[wszystko od początku i potem dodawane są kolejne wersy i znów śpiewa się od początku]
ściśnij pięści
kciuki w górę,
kciuki w dół,
głowa w chmury,
kuper wypięty
na zewnątrz pięty
język wyjęty

Dzieci ustawione jeden za drugim dookoła dywanu za prowadząca wykonują demonstrowany ruch do muzyki. Ekspresyjne  Zapoznanie się z muzyką meksykańską i zabawą dzieci z Meksyku. Płyta CD, magnetofon.
5-6 min

 „Odkrywanie tajemnicy” – osoba prowadząca zaprasza dzieci przed zakryty obrazek kawałkami czystego papieru; dzieci (chętne) kolejno odsłaniają go po kawałku, próbując odgadnąć co ukrywa całość.
Osoba prowadząca kieruje odkrywaniem flagi zapraszając kolejne dzieci i zadając pytania:
- Jakie są kolory?
- Co jeszcze jest po środku? 
Odgaduje wraz z dziećmi, jakiego państwa jest to flaga.

Dzieci odkrywają flagę, uczestniczą w rozmowie

Poznawcze 

Poznanie flagi Meksyku, rozmowa kierowana nt. jej wyglądu, zwrócenie uwagi na godło.

Kolorowy obrazek flagi Meksyku na formacie A3, kawałki białego papieru;

10-12  min

„Legenda Azteków”- osoba prowadząca czyta dzieciom legendę o powstaniu państwa meksykańskiego (zał. 1).
Rozmawia z dziećmi, zadając pytania dotyczące legendy:
- Jak nazywali się Indianie, którzy wyruszyli na poszukiwanie nowych terenów?
- Gdzie Aztekowie zatrzymali się i założyli swoje miasto?
- Dlaczego właśnie w tym miejscu?
- Jak nazwali swój kraj?
W trakcie rozmowy wiesza na tablicy: flagę, godło i obrazek przedstawiający scenę z Aztekami. 

Dzieci siedzą przed prowadzącą
- słuchają. Odpowiadają na zadane pytania do wysłuchanej treści.
Podające, poznawcze. Poznanie przez dzieci legendy, jak powstało miasto Meksyk Tekst legendy;
Komputer;
Obrazki do legend
10 min „Kolorowanie flagi Meksyku” - osoba prowadząca pyta:
- Czy inne kraje mają swoje flagi?
- Czy znacie jakiś inny kraj, gdzie jest orzeł w godle?
- Dlaczego orzeł jest w godle Polski?
Osoba prowadząca prosi o przypomnienie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”, zaprasza do opowiedzenia chętne dziecko.
Pokazuje flagę i godło Polski oraz ilustracje do legendy, zaprasza dzieci do znalezienia podobieństw w legendach i flagach.
Osoba prowadząca rozdaje kontury flagi meksykańskiej i kredki, dzieli dzieci na pary i zaprasza do kolorowania w dwójkach flagi przez dzieci.
Dzieci rozmawiają z osobą prowadzącą, szukają podobieństw, kolorują flagi. Ćwiczeniowe  Zapamiętanie przez dzieci, wyglądu flagi Meksyku; Przypomnienie legendy o powstaniu państwa polskiego; Szukanie podobieństw Kartki z nadrukiem flagi Meksyku, kredki
3-4 min

Rozmowa przy fizycznej mapie świata - osoba prowadząca prosi, by dzieci podeszły do mapy świata, przyjrzały jej się. Zadaje pytania:
- Gdzie jest Polska na mapie świata?
- Gdzie leży Meksyk?
- Czy to daleko?,
- Jak tam możemy dotrzeć?
Osoba prowadząca podsumowuje, choć oba te kraje są tak daleko od siebie, to obydwa mają w godle orła, mają flagi i legendy o swoich królach.

Dzieci odpowiadają na postawione pytania, porównują, wyciągają wnioski. Poznawcza   Rozwijanie spostrzegawczości u dzieci, koncentracji uwagi, myślenia.
Umiejętność kojarzenia i wyciągania wniosków.
Przybliżanie dziedzictwa kulturowego Meksyku i ukazywanie go jako bliskiego i podobnego; pokazywanie odmienności jako równoważnej.
Mapa świata
3 min

Legendy - dalekie a zarazem bliskie - osoba prowadząca pokazuje obrazy ilustrujące legendy o powstaniu Polski i Meksyku, przykłady architektury kamiennej w obu krajach oraz współczesną zabudowę stolic, wygląd władców.
Zaprasza do oglądania prezentowanych obrazów, porównywania, rozmowy:
- Tak wyglądał Montezuma, a tak Mieszko I.
- Tak Aztekowie budowali piramidy, a tak dawno temu budowano zamki.
- Tak dziś wygląda Meksyk, a tak Warszawa.

Dzieci oglądają ilustracje, porównują, wyciągają wnioski. Prezentacja multimedialna - poznawcza, poglądowa. Poznanie różnorodności budowli miast Meksyku i Polski; Dostrzeganie różnic i podobieństw Komputer, rzutnik, obrazy miasta Meksyk i Warszawy, Mieszka I i Montezumy, piramid w Meksyku oraz zamków romańskich w Polsce.
2 min

Zabawa  ruchowa „Orzeł i wąż” - osoba prowadząca objaśnia reguły zabawy dzieci meksykańskich i zaprasza dzieci do przyłączenia się: 
Dwoje dzieci z rąk tworzy „bramę, most”.
Umawiają się między sobą , które z nich jest wężem, które orłem, czego nie słyszy reszta dzieci.
Pozostałe dzieci ustawiają się jeden za drugim, łapią się za ramiona; jadą w rytm muzyki (jeśli znają tekst, mogą śpiewać).
Na pauzę w muzyce, zapada się brama. Dzieci zatrzymują się, osoba prowadząca pyta cicho „złapaną osobę” kim chce być: orłem, czy wężem? Ustawia zatrzymane dziecko za tą osobą z „bramy”, która jest właśnie orłem lub wężem - wg wyboru dziecka (osoba prowadząca przydziela dzieci, ale nie zdradza innym wyboru dziecka i nie ujawnia roli dzieci tworzących bramę).
Za kim stanie więcej dzieci, to zwierzę wygrywa.

Dzieci biorą udział w zabawie. Poznawcza 

Zapoznanie dzieci z zabawą dzieci z Meksyku, budowanie poczucia więzi z rówieśnikami z innego kraju.

Płyta CD; magnetofon.

3 min 

 „Licz, jak Aztekowie”- zabawa matematyczna. Osoba prowadząca objaśnia na tablicy, jak zapisywali liczby Aztekowie. Rozdaje kartki i markery i zaprasza dzieci, żeby zapisały na kartkach swój wiek według poznanego sposobu.

Odgadują logikę zapisu, zapisują swój wiek na kartkach.

Poznawcza, ćwiczeniowa

Poznanie przez dzieci sposobu azteckiego zapisu liczb. Przybliżenie dziedzictwa tradycyjnej kultury. Kartki, ołówki, duży format papieru na tablicy.
10 min

Praca plastyczna: „piramidy i zamki”
Osoba prowadząca dzieli dzieci na dwie grupy, (np. prosząc dzieci, aby odliczyły co drugie: wąż - orzeł). Dana grupa dzieci ustawia się przy wybranym  formacie brystolu, odwraca go. Zadaniem dzieci jest wyklejenie danej budowli – zamku lub piramidy – kawałkami szarego papieru ”cegiełek” oraz pokolorowanie go. 
Osoba prowadząca podsumowuje prace, podkreślając wartość współpracy. Zwraca uwagę, że także kiedyś - w Polsce, Meksyku, gdy nie było jeszcze dzwigów i ciężarówek, powstanie takich budowli było możliwe tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu. Podobnie na zajęciach - w tak krótkim czasie dzieci pracując same nie mogłyby wykleić tak dużych budowli, było to możliwe dzieki wspólnej pracy i zaangażowaniu każej osoby.

Dzielą się na grupy, współpracują przy wyklejaniu i kolorowaniu.

Ćwiczeniowa 

Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, estetyki swojej pracy.
Czerpanie radości z zabawy. Utrwalenie wiedzy na temat historycznej architektury Polski i Meksyku.
Dwa arkusze brystolu z konturami zamku i piramidy, kredki pastelowe, gotowe „cegiełki” z szarego papieru w koszyku – duża ilość, kleje.
2-5 min

Osoba prowadząca przypomina przebieg zajęć i zaprasza dzieci, aby każde pomyślało sobie, co dla niego/ dla niej było najciekawsze na zajęciach i ile podobieństw znalazło pomiędzy Meksykiem a Polską (mogą pomyśleć tylko dla siebie, mogą się tym podzielić). 

Dokonują samooceny, ewentualnie rozmawiają w rundzie końcowej. Refleksja Utrwalenie wiedzy, wzmocnienie przekazu równościowego w odniesieniu do Polski i Meksyku. brak
      

Opracowały: Renata Podyma, Małgorzata Żmudzińska (Przedszkole nr 48 we Wrocławiu)

Załączniki

Załącznik 1: Legenda o powstaniu państwa Azteków – Meksyku

Dawno temu lud indiański zwany Aztekami zamieszkiwał tereny północne obecnego Meksyku. Wierzyli oni w wielu bogów. Pewnego dnia znależli kamienną głowę, która wydawała z siebie dziwne dzwięki.
Okazało się, że jest to głowa jednego z ich bogów zwanego HUITZILOPOCHTLI. Huichtzilipochtli obiecał, że uczyni Azteków panami całego Meksyku, jeśli wyruszą w podróż do miejsca, które On im wskaże.
Znakiem że dotarli na miejsce będzie orzeł, który siedzi na kaktusie i pożera węża.
Aztekowie wyruszyli w drogę i wędrowali prawie 200 lat szukając wskazanego miejsca. Aż pewnego dnia stanęli na brzegu jeziora Texcoco. Na środku jeziora znajdowała się wyspa, a na niej wędrowcy ujrzeli kaktus, na którym siedział orzeł i zjadał węża. Był to znak od ich boga. Osiedlili się tam i założyli miasto o nazwie Tenochtitlan. Teraz na tym miejscu wznosi się miasto Meksyk - stolica państwa meksykańskiego.