Zobaczmy trochę większy i trochę bliższy świat

Wprowadzenie edukacji globalnej do pracy pedagogicznej w placówce przedszkolnej wykraczać może (i powinno) poza incydentalną realizację scenariuszy. Jednym z wartych polecenia sposobów pracy jest metoda powiązań światowych. Wprowadzenie do sali (czy przestrzeni placówki) rzeczywistości globalnej jest kluczowe dla aktywnej współpracy w programach edukacji globalnej.

Można to zrobić np.:

  • zapraszając gości z innych krajów do procesu edukacyjnego, albo odwiedzając te kraje;
  • nawiązując kontakty i tworząc sieci z ludźmi z różnych części świata poprzez korespondencję listową czy e-mailową;
  • przyjmując gości z różnych kultur, np. migrantów czy wolontariuszy żyjących w naszym kraju;
  • organizując wielokulturowe wydarzenia, zabawy, wystawy czy inne działania w placówkach, angażując ludzi z różnych kultur, włączając prezentacje rozmaitych stylów jedzenia, muzyki, tańca czy teatru;
  • odwiedzając z dziećmi miejsca, gdzie mogą poznać lokalną różnorodność kulturową (np. synagoga, muzułmańskie centrum kulturalno-oświatowe, dziecięcy zespół romski);
  • organizując spotkania nauczycieli, dzieci i rodziców na zajęciach edukacyjnych poświęconych tematom wielokulturowym.