Cynamonem pachnące Indie

Planowana liczba i wiek odbiorców: 26 dzieci (6 lat)
Czas trwania: 35 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • niwelowanie uprzedzeń związanych z innym kolorem skóry
  • uczenie się otwartości na inne kultury i społeczności
  • zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia
  • rozwijanie umiejętności działania i współdziałania
  • rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów 

POBRAĆ SCENARIUSZ CYNAMONEM PACHNĄCE INDIE