Rolnik sam w dolinie

Planowana liczba i wiek odbiorców: 25 dzieci w wieku 4-5 lat
Czas trwania: 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • budowanie szacunku dla producentów żywności z globalnego Południa i globalnej Północy
  • poszerzenie wiedzy na temat zawodu rolnika w Polsce i w Chinach
  • poznanie sposobu uprawy ryżu i zbóż oraz zależności od warunków geograficznych i atmosferycznych
  • ukazanie znaczenia ryżu i zbóż w życiu codziennym mieszkańców Chin i Polski

POBRAĆ SCENARIUSZ ROLNIK SAM W DOLINIE