Pokój zaczyna się od nas

Edukacja dla pokoju - podejście integralne

Jak edukacja dla pokoju realizuje cele edukacji globalnej

Na poziomie wiedzy edukacja globalna dotyczyć m.in. takich uniwersalnych koncepcji humanizmu jak prawa człowieka, demokracja i dobre rządzenie, sprawiedliwość społeczna, pokój i transformacja pokojowa.

Powinna pomagać uczącym się radzić sobie z kulturową różnorodnością w celu osiągnięcia obopólnego zrozumienia. W dzisiejszej, przypominającej mozaikę, kulturze musimy zaakceptować ideę, że każda grupa społeczno-kulturowa może wnosić swój wkład we wzbogacenie naszego życia wspólnotowego poprzez wymianę elementów związanych z tożsamością, dialog i zaangażowanie wszystkich członków wielokulturowej wspólnoty.

Edukacja globalna powinna rozwinąć umiejętności dialogu, takie jak aktywne słuchanie, szacunek dla opinii innych i konstruktywną asertywność. Powinna umożliwiać uczącym się jasne i asertywne komunikowanie się z innymi, to znaczy nie w sposób agresywny pozbawiający innych praw, jak i nie w sposób pasywny, który pozbawia tych praw nas samych.

Edukacja globalna powinna umożliwiać uczącym się stawianie czoła konfliktom i radzenie sobie z nimi w sposób konstruktywny i systematyczny.