Nie hejtuje

Planowana liczba i wiek odbiorców: 14 – 16 lat
Czas trwania: 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • uczeń/uczennica wie czym jest hejt oraz mowa nienawiści
  • uczeń/uczennica potrafi zidentyfikować zjawisko hejtu
  • uczeń/uczennica wie jak uzyskać pomoc w sytuacjach związanych z mową nienawiści
  • uczeń/uczennica są bardziej odpowiedzialni za siebie i swoje zachowanie
  • uczeń/uczennica znają akty prawne dotyczące mowy nienawiści

POBRAĆ SCENARIUSZ NIE HEJTUE