Ważni i wartościowi

Planowana liczba i wiek odbiorców: do 25 osób, uczniowie klas II – III
Czas trwania: około 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • uświadomienie dzieciom, że ludzie przeżywają emocje, radości i zmartwienia
  • dostrzeganie predyspozycji i potencjału twórczego osób z niepełnosprawnością
  • rozpoznawanie i nazywanie emocji
  • wdrażanie do okazywania szacunku osobom niepełnosprawnym

POBRAĆ SCENARIUSZ WAŻNI I WARTOŚCIOWI