Czy slonie potrafia smiac sie i plakac?

Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć
  • rozpoznawanie i podawanie nazw emocji
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania emocji u innych osób
  • wdrażanie do szanowania innych bez względu na kulturę, tradycje i wygląd
  • kształtowanie postawy proekologicznej

POBRAĆ SCENARIUSZ CZY SŁONIE POTRAFIĄ ŚMIAĆ SIĘ I PŁAKAĆ?