Podaj rączkę - czyli jak rozpoznawać emocje i rozwiązywać konflikty

Planowana liczba odbiorców: 20 dzieci – jedna grupa przedszkolna, 5-6 lat
Czas trwania: ok. 50 min

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
2 min

Zabawa na powitanie „Wszyscy są” zaśpiewana normalnie, głośno, cicho.  

Zabawa na powitanie. Dzieci śpiewają piosenkę najpierw głosem normalnym, później głośno i cicho. Tekst piosenki ilustrują ruchem.

metoda słowna

Nauka zabawy w zespole, doskonalenie percepcji słuchowej.

3 min

Zabawa sensoryczna „Ciepłe zimne”

Osoba prowadząca prosi dzieci, aby ustawiły się w szeregu według ciepłoty swoich rąk. Osoba prowadząca określa kierunek ustawiania się, np. pod oknem stoją dzieci z najzimniejszymi dłońmi, pod ścianą dzieci z najcieplejszymi dłońmi. 

W podsumowaniu osoba prowadząca zwraca uwagę, jak dzieci poznały, z której strony powinny stanąć oraz jak się czuły, kiedy dotykały dłoni innych dzieci.

Dzieci poprzez dotykanie swoich dłoni oceniają, które są najcieplejsze, a które najzimniejsze.

metoda samodzielnych doświadczeń

Rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz podnoszenie świadomości własnego ciała.

5 min

Zabawa sensoryczna „Masażyki”

W tle słychać muzykę relaksacyjną. Osoba prowadząca prosi dzieci, aby dobrały się w pary. Jedna osoba jest masowana (ma zamknięte oczy), druga masuje partnera/partnerkę. Za pomocą piórek masujemy twarz, ręce, następnie za pomocą kul styropianowych nogi i plecy i za pomocą rąk, kark, plecy dla chętnych głowę. Zamiana ról.

Rozmowa kierowana pytaniami osoby prowadzącej:

Jak się czuliście w tej zabawie?

Jak się czuliście, kiedy byliście masowani piórkiem, kulką styropianową, rękami?

Jak się czuliście, kiedy masowaliście koleżankę/kolegę?

W podsumowaniu osoba prowadząca zwraca uwagę, że trzeba być uważnym na potrzeby innych.

Dzieci dobierają się w pary i wykonują polecenia osoby prowadzącej (masowanie za pomocą piórka, kulki styropianowej, rąk poszczególnych części ciała)

Po upływie 3 minut następuje zamiana ról.

masaż relaksacyjny

Rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz kształtowanie świadomości schematu własnego ciała.

Kształtowanie postawy szacunku wobec innych.

płyta CD z muzyką relaksacyjną, piórka, kulki styropianowe
7 min

Rysowanie do smutnej melodii”

Na podłodze leży jeden szary papier dużego formatu, dzieci siedzą dookoła. W tle słychać smutną melodię. Osoba prowadząca prosi dzieci, aby z zamkniętymi oczami przez minutę posłuchały melodii. Następnie malują farbami/ rysują pastelami to, co czują podczas jej słuchania.

Rozmowa kierowana pytaniami osoby prowadzącej:

Jak czułyście/czuliście się w tej zabawie?

Jak czułyście/czuliście się wobec osób siedzących obok?

W podsumowaniu osoba prowadząca zwraca uwagę na to, że muzyka ma wpływ na nasze zachowanie. Smutek powoduje, że bardziej zwracamy uwagę na to co czujemy, raczej przeżywamy go w sobie. Jeśli tak było, zwraca uwagę na to, że dzieci nie rozmawiały między sobą, były skupione na swoich przeżyciach.

Dzieci słuchają smutnej muzyki. Następnie przy użyciu farb/ pasteli, malują/ rysują na szarym papierze.

metody czynne: zadań stawianych do wykonania

Kształtowanie umiejętności tworzenia obrazu do słuchanej muzyki.

Płyta CD, szary papier, pastele lub farby.

Melodia: youtube.com

Smutna melodia IV

10 min

Scenki tematyczne „Konflikt w grupie”

Osoba prowadząca prosi dwie chętne osoby, aby odegrały scenkę dzieci kłócących się o zabawkę. Osoba prowadząca kontroluje całą sytuację.

Dla grup niewprawionych w dramie, lepiej przygotować gotową propozycję konfliktu, poszczególne kwestie. Ważne, by powiedzieć dzieciom, że stają się aktorami, wchodzą w rolę, nadać im inne imiona.

Osoba prowadząca przeprowadza rozmowę z aktorami:

- zdefiniowanie problemu – dlaczego się kłócicie – o co? Każdy z aktorów się wypowiada.

- Co czuliście w czasie kłótni? Co czujecie teraz?

Generowanie rozwiązań

Osoba prowadząca prosi dzieci, by dobrały się w pary i poszukały rozwiązań. Ustawia zegar na 3 minuty. Po upływie czasu, prosi dzieci, by dobrały się w czwórki i omówiły swoje propozycje.

*taki sposób działania, by był skuteczny trzeba wcześniej z dziećmi przećwiczyć w innych sytuacjach.

Osoba prowadząca zapisuje na szarym papierze propozycje rozwiązania zaobserwowanego problemu.

wybór najlepszego rozwiązania

Scenka z rozwiązaniem. Nauczycielka prosi te same osoby, aby odegrały scenkę z rozwiązanym problemem. Dzieci używają komunikatu „Ja”

Podsumowanie: czego nauczyliście/łyście się podczas tego zadania?

Dwoje dzieci odgrywa scenkę osób kłócących się o zabawkę np. samochód/ lalkę.

drama/scenka sytuacyjna

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Używanie komunikatu „ja”.

Kształtowanie postawy szacunku wobec innych.

Zabawka
2 min

Zabawa przy piosence „Podaj rączkę” Bajkowa Drużyna

Tekst piosenki dzieci ilustrują ruchem.

metoda słowna

Rozwijanie aktywności muzyczno - ruchowej.

Płyta CD

3 min

Zabawa „Stop klatka”

Osoba prowadząca dzieli grupę na 4 zespoły. Prosi, aby dzieci wybrały miedzy sobą lidera.

Osoba prowadząca ma przygotowane 4 emblematy z uczuciami: smutna, wesoła, zła, wystraszona.

Najlepiej wcześniej omówić te uczucia, zadając następujące pytania: Kiedy się tak czujemy? Jak reaguje nasze ciało? Co dzieje się z nasza twarzą? Rękoma? Itp.

Dzieci podzielone na 4 zespoły, za pomocą znanych im wyliczanek, wybierają spośród siebie jedną osobę- lidera.

Każdy lider wybiera jeden emblemat i w ukryciu pokazuje swojej grupie, co wylosował. Grupa ma za zadanie pokazać pozostałym zespołom, za pomocą mimiki swoje wylosowane uczucie. Reszta dzieci odgaduje.  

drama

Przedstawianie różnych stanów emocjonalnych: smutek, złość, radość, strach za pomocą twarzy.

emblematy z mikami smutna, wesoła, zła, wystraszona

10 min

„Prezenty” – za odegranie stop klatek i za odgadnięcie emocji prezentowanych przez inne grupy dzieci dostają jabłka.

Dzieci pozostają w tych samych grupach, co w poprzedniej zabawie. Osoba prowadząca przygotowuje 4 torebki z jabłkami w środku. W każdej torebce jest inna ilość jabłek: za mało, za dużo w stosunku do liczby dzieci w grupie.

Rozmowa kierowana pytaniami osoby prowadzącej:

Jak się czuliście, gdy zabrakło dla Was jabłek?

Jak się czuliście, gdy otrzymaliście jabłka od innych dzieci?

Jak się czuliście, gdy się podzieliliście owocami?

Czy dzielicie się na co dzień? W jakich sytuacjach?

Czy kraje też mogą się między sobą dzielić? Czym? (Banany, jabłka)

Wniosek/podsumowanie: Dzielimy się tym, czego mamy w nadmiarze, ale dzielimy się także bezinteresownie.

Liderzy grup wybierają torebkę z prezentem i mają za zadanie podzielić się jej zawartością z reszta dzieci w swojej grupie.

Orientują się, że jedna grupa dostała za mało jabłem, inna za dużo. Szukają rozwiązania.  

burza mózgów

Rozwijanie logicznego myślenia.

Doskonalenie umiejętności komunikowania się werbalnego.

torebki z jabłkami

7 min

Rysowanie do wesołej melodii”

Na podłodze leży szary papier dużego formtu, w tle słychać wesołą muzykę. Osoba prowadząca prosi dzieci, aby z zamkniętymi oczami przez minutę posłuchały muzyki. Następnie malują farbami/ rysują pastelami to, co czują podczas jej słuchania.

Rozmowa kierowana pytaniami osoby prowadzącej:

Jak czuliście się w tej zabawie?

Jak czuliście się wobec osób siedzących obok?

Podsumowanie: osoba prowadząca zwraca uwagę na to, że muzyka ma wpływ na nasze zachowanie. Radość powoduje, że chętniej rozmawiamy z innymi, łatwo nawiązujemy kontakty, dzielimy się z innymi swoją radością.

Można obok położyć pracę wykonaną przy dźwiękach smutnej melodii w celu porównania obrazów.

Dzieci słuchają wesołej muzyki. Następnie przy użyciu farb/ pasteli, malują/ rysują na szarym papierze.

Następnie porównują obie prace (malowane/ rysowane przy smutnej i wesołej muzyce).

Czynne: zadań stawianych do wykonania

Kształtowanie umiejętności tworzenia obrazu do słuchanej muzyki.

Płyta CD, szary papier, pastele lub farby.

1 min

Zabawa relaksacyjna „Pełna szklanka wody”

Dzieci ustawiają się w kole. W tle słychać muzyce relaksacyjną. Podają sobie szklankę wody, tak aby nie uronić kropli.  

Płyta CD, szklanka z wodą

      

Opracowały: Elżbieta Kirziejonek, Joanna Lewicka (Przedszkole nr 77)