Bajka o Ćwierćlandzie

Planowana liczba i wiek odbiorców: 20 dzieci, 5 latki
Czas trwania: 60 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • dziecko rozumie integracyjne przesłanie zawarte w "Bajce o Ćwierćlandzie"
  • dziecko respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach
  • dziecko czuje się współodpowiedzialne za utrzymanie pozytywnych relacji z rówieśnikami
  • dziecko rozumie, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi
  • dziecko rozumie, jak ważny jest szacunek do innych ludzi
  • dziecko umie współpracować w grupie

POBRAĆ SCENARIUSZ EDUKACJA POKOJOWA – BAJKA O ĆWIERĆLANDZIE