Tolerancja

Planowana liczba i wiek odbiorców: 3/4/5 lat, grupa 15 – 23 dzieci
Czas trwania: 30 – 45 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • zapoznanie z definicją tolerancji
  • uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby, podobne do nich i różniące się od nich
  • dziecko rozpoznaje i nazywa uczucia 
  • zauważa wyjątkowość i niepowtarzalność własną oraz innych
  • rozumie, że każdy człowiek ma takie same prawa
  • rozwijanie tolerancji i opiekuńczości wobec innych
  • rozwijanie sprawności manualnej

POBRAĆ SCENARIUSZ TOLERANCJA